Hans Mattsson
Hans Mattsson

Hans Mattsson

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Geoteknik
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Hans.Mattsson@ltu.se
0920-492147
F1063 Luleå

Huvudsakliga forskningsintressen

jordmodellering, numeriska beräkningsmodeller

vattenkraftsdammar, gruvdammar, inre erosion

Publikationer

Artikel i tidskrift

A smoothed finite element method using second-order cone programming (2020)

Meng. J, Zhang. X, Huang. J, Tang. H, Mattsson. H, Laue. J
Computers and geotechnics, Vol. 123
Konferensbidrag

A Non-Destructive Parameter Identification for an Embankment Dam (2019)

Toromanovic. J, Mattsson. H, Laue. J, Knutsson. S
Paper presented at : 15th International Benchmark Workshop on Numerical Analysis of Dams
Konferensbidrag

En icke-destruktiv metod för bestämning av värden på materialparametrar i fyllningsdammar (2019)

Toromanovic. J, Mattsson. H, Knutsson. S, Laue. J
Paper presented at : Grundläggningsdagen 2019
Artikel i tidskrift

Utvärdering av dammars tillstånd (2018)

Toromanovic. J, Knutsson. S, Mattsson. H, Laue. J
SwedCOLD Nyhetsbrev, nr. 2, s. 14-15
Artikel i tidskrift

Comparison of three-dimensional and two-dimensional axisymmetric finite element analyses of a corner section of a tailings dam (2017)

Zardari. M, Mattsson. H, Knutsson. S, Ormann. L
Scientia Iranica. International Journal of Science and Technology, Vol. 24, nr. 5, s. 2320-2331