Hoppa till innehållet
Christian Holmberg Sjöling
Christian Holmberg Sjöling

Christian Holmberg Sjöling

Doktorand, Doktorand
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
christian.holmberg.sjoling@ltu.se
0920-492341
R101 Luleå

 

Christian Holmberg Sjöling är doktorand i engelska med didaktisk inriktning och en del av forskarskolan PROFS (Praktiknära skolforskning) vid institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet. Han påbörjade sina doktorandstudier i januari 2022. 

Christians avhandling kommer att undersöka bedömning av svenska gymnasieelevers skriftliga vokabulärproduktion med de nationella proven som utgångspunkt och med ett speciellt fokus på lexikal dimensioner. Avhandlingsprojektet kommer bl.a. att undersöka den lexikala rikheten hos exempeltexterna i Skolverkets bedömningsanvisningar gällande kurserna Engelska 5 och 6 och hur gymnasieelevers skriftliga vokabulärproduktion förhåller sig till detta. 

Han undervisar även på lärarprogrammen samt fristående kurser i engelska. Utöver detta har Christian ett gediget intresse för kollokationer, lexikala kluster, korpusmetodologi och allt som har att göra med andraspråksinlärning och du får gladeligen kontakta honom av olika anledningar kring dessa områden. 

Christian är medlem i The Swedish Society for the Study of English (SWESSE) och ordförande för Doktorandsektionen vid Luleå Tekniska Universitet.