$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Utbildning

2010 - Civ. ing. Industriell ekonomi, Luleå tekniska universitet

Forskningsområde

Min forskning syftar till att undersöka och utvärdera olika underhållsstrategier för funktionella produkter med fokus på militär flygindustri. En funktionell produkt består av en fysisk produkt och en tjänst som tillsammans skapar kundvärde. I min forskning handlar det om militära flygplanssystem och underhållstjänster som leverantörer tillhandahåller i en integrerad produkt.

En viktig del i forskningsarbetet är att undersöka teorier och metoder för att styra så kallad in- och utfasning av flygplanssystem. Mer specifikt handlar det om att utveckla strategier för optimering av underhållsinsatser under uppbyggnad samt avveckling av flygplansflottor.

Undervisning