Hoppa till innehållet
Hossein Rahnama
Hossein Rahnama

Hossein Rahnama

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Produktinnovation
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
hossein.rahnama@ltu.se
0920-493530
A2207 Luleå

Jag forskar om rollen som små leverantörer av teknologilösningar (TSP) har för att stödja digital transformation och hållbarhet inom tillverkningssektorn. Min forskning belyser vikten av långsiktiga samarbetsrelationer mellan TSP:er och tillverkande företag för att framgångsrikt anta digital transformation och uppnå hållbar produktionsverksamhet. Jag föreslår ett konceptuellt ramverk och en modell för en samarbetsprocess, där jag identifierar nyckelintressenter och sammanfattar egenskaperna hos en framgångsrik samarbetsstrategi. Resultaten understryker TSP:ernas roll för att stödja den dubbla övergången till digital transformation och hållbarhet. Jag tror att denna forskning kan vägleda både TSP:er och tillverkande företag i deras ansträngningar att uppnå hållbar och konkurrenskraftig produktionsverksamhet genom digital transformation.

Jag faciliterar även PADOK-nätverket (Production Academy PhD student) på LTU. Tveka inte att kontakta mig om du behöver mer information om PADOK.

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Collaboration in Value Constellations for Sustainable Production: The Perspective of Small Technology Solution Providers (2022)

Rahnama. H, Johansen. K, Larsson. L, Rönnbäck Öhrwall. A
Sustainability, Vol. 14, nr. 8
Konferensbidrag

Automation Technology Solution Providers’ Inter-organisational Collaboration for Production Innovation (2021)

Rahnama. H, Johansen. K, Rönnbäck Öhrwall. A
Ingår i: 2021 26th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), s. 01-05, IEEE, 2021
Konferensbidrag

Exploring digital innovation in the production process: A suggested framework for automation technology solution providers (2021)

Rahnama. H, Johansen. K, Larsson. L, Rönnbäck. A
Ingår i: 54th CIRP CMS 2021 - Towards Digitalized Manufacturing 4.0, s. 803-808, Elsevier, 2021