Hoppa till innehållet
Ida-Maria Barchéus
Ida-Maria Barchéus

Ida-Maria Barchéus

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Arbetsterapi
Hälsa, medicin och rehabilitering
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
ida.maria.barcheus@ltu.se
0920-492854
S219 Luleå

Ida-Maria Barchéus, doktorand i arbetsterapi, leg. Arbetsterapeut. Jag har ett stort intresse för utveckling av arbetsterapi, professionsutveckling och att använda digitaliseringens möjligheter för att öka tillgänglighet och jämlikhet inom hälso- och sjukvården.

Jag tog min kandidatexamen till arbetsterapeut 2008 och magisterexamen 2017. Sedan 2020 är jag doktorand vid Luleå tekniska universitet, där min forskning handlar om att utveckla och utvärdera genomförbarhet av en helt ny internetbaserad arbetsterapeutisk intervention, som ligger i ett testläge i stöd och behandlingsplattformen i 1177. Min forskning utvecklar både rehabilitering för personer med stroke och arbetsterapi i stort som kan bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling mot bland annat ”nära vård”.  

Klinisk erfarenhet som arbetsterapeut är framför allt inom psykiatri och missbruks- och beroendevård samt primärvård och smärtrehabilitering.

Jag undervisar även i ett antal olika kurser relaterat till ämnet arbetsterapi samt handleder examensarbeten på kandidatnivå.  

Publikationer

Artikel i tidskrift

Occupational therapists’ experiences of using a new internet-based intervention - a focus group study (2023)

Barchéus. I, Ranner. M, Månsson Lexell. E, Larsson-Lund. M
Scandinavian Journal of Occupational Therapy