Hoppa till innehållet
Ida Lejon
Ida Lejon

Ida Lejon

Dokumenthandläggare
Luleå tekniska universitet
Universitetskansli
Verksamhetsstöd
ida.lejon@ltu.se
0920-491833
Luleå

Jag är arkivarie på Arkiv och registratur. I mina arbetsuppgifter ingår att förvalta och styra den dagliga dokumenthanteringen inom universitetet. Med fokus på den information som slutförvaras i pappersform i Centralarkivet eller i digital form i olika IT-system. Jag handlägger också förfrågningar om utlämnande av handlingar, både internt och externt.