Hoppa till innehållet
Ida Jansson
Ida Jansson

Ida Jansson

Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Jag disputerade september 2013 med avhandligen Vibrant bodies of Swirling flow där jag har problematik med vibrationer hos vattenkraftmaskiner som utgångspunkt för en undersökning av trögheten för en kropps sammanflätade natur av dess inre och yttre och vilka begränsningar strömningsmekaniska antaganden ger den konventionell vattenkrafttekniken. För närvarande är jag stipendiat finansierad av Kempe-stifelsen för en kortare studie.

maskinfr.jpg
En vattenkraftmaskin

Forskningsområde

Jag arbetar sedan december 2013 med en kortare studie på fyra månader om vilka förändrade driftsförhållanden för vattenkraft som en ökad intermittent föryelsebar elproduktion förväntas ge för Lule Älv och huruvida detta ökar slitage och förminskar livslängden på maskinparken.

 

Relaterade dokument

Publikationer

Artikel i tidskrift

The dynamics of cylinder in a confined swirling flow with constant vorticity (2015)

Jansson. I, Åkerstedt. H
European journal of mechanics. B, Fluids, Vol. 54, s. 98-104
Artikel i tidskrift

The stability of a flexibly mounted rotating cylinder in turbulent annular flow (2015)

Åkerstedt. H, Jansson. I
Journal of Fluids and Structures, Vol. 58, s. 152-172
Artikel i tidskrift

On the notion of a rotating fluid force induced by swirling flow (2014)

Jansson. I
Journal of Sound and Vibration, Vol. 333, nr. 25, s. 7076-7083
Artikel i tidskrift

The effect of inertia and angular momentum of a fluid annulus on lateral transversal rotor vibrations (2012)

Jansson. I, Åkerstedt. H, Aidanpää. J, Lundström. T
Journal of Fluids and Structures, Vol. 28, s. 328-342