Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Ida Strandkvist

Post doktor
Luleå tekniska universitet
Processmetallurgi
Mineralteknik och metallurgi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
ida.strandkvist@ltu.se
0920-491329
T1352 Luleå

Forskning

Min forsking går ut på att göra slagg och andra restprodukter så miljövänliga som möjligt. Just nu är mitt arbete fokuserat på att förhindra kromlakning från slagg. Det gör jag genom att undersöka beståndsdelarna i slagg och därefter ändra sammansättningen. Om kromet stannar kvar i slaggen och inte gå ut i naturen och kan restprodukterna kan användas istället för att behandlas som avfall. Genom att använda material som ändå produceras kontinuerligt sparar vi på våra naturresurser. För att kunna utföra mitt arbete använder jag våra smältugnar, lakningsutrustning, krossar och kvarnar samt olika analysmetoder som SEM och XRD.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Minimizing Chromium Leaching from Low-Alloy Electric Arc Furnace (EAF) Slag by Adjusting the Basicity and Cooling Rate to Control Brownmillerite Formation (2020)

Strandkvist. I, Pålsson. K, Andersson. A, Olofsson. J, Lennartsson. A, Samuelsson. C, et al.
Applied Sciences, Vol. 10, nr. 1, s. 35-50
Artikel i tidskrift

Effect of FeO/MgO Ratio on Dissolution and Leaching of Magnesiowüstite (2017)

Strandkvist. I, Sandström. Å, Engström. F
Steel Research International, Vol. 88, nr. 6
Konferensbidrag

Influence of basicity on chromium leaching of low alloy EAF slag (2017)

Strandkvist. I, Engström. F, Andersson. A
Paper presented at : 3rd ESTAD 2017 : European Steel Technology and Applications Days, Vienna, Austria, 26-29 June 2017
Licentiatavhandling, sammanläggning

A Dissolution Study of Common Ferrous Slag Minerals (2016)

Strandkvist. I