Dummy image
Dummy image

Ida Strandkvist

ida.strandkvist@ltu.se
0920-491329
F1330 Luleå

Forskning

Min forsking går ut på att göra slagg och andra restprodukter så miljövänliga som möjligt. Just nu är mitt arbete fokuserat på att förhindra kromlakning från slagg. Det gör jag genom att undersöka beståndsdelarna i slagg och därefter ändra sammansättningen. Om kromet stannar kvar i slaggen och inte gå ut i naturen och kan restprodukterna kan användas istället för att behandlas som avfall. Genom att använda material som ändå produceras kontinuerligt sparar vi på våra naturresurser. För att kunna utföra mitt arbete använder jag våra smältugnar, lakningsutrustning, krossar och kvarnar samt olika analysmetoder som SEM och XRD.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Effect of FeO/MgO Ratio on Dissolution and Leaching of Magnesiowüstite (2017)

Strandkvist. I, Sandström. Å, Engström. F
Steel Research International, Vol. 88, nr. 6
Konferensbidrag

Influence of basicity on chromium leaching of low alloy EAF slag (2017)

Strandkvist. I, Engström. F, Andersson. A
Paper presented at : 3rd ESTAD 2017 : European Steel Technology and Applications Days, Vienna, Austria, 26-29 June 2017
Licentiatavhandling, sammanläggning

A Dissolution Study of Common Ferrous Slag Minerals (2016)

Strandkvist. I
Artikel i tidskrift

Synthesis and dissolution of slag minerals (2015)

A study of β-dicalcium silicate, pseudowollastonite and monticellite
Strandkvist. I, Björkman. B, Engström. F
Canadian metallurgical quarterly, Vol. 54, nr. 4, s. 446-454
Konferensbidrag

Chromium leaching from low-alloy EAF slag (2013)

Influence of ageing and FeO content
Strandkvist. I, Björkman. B, Engström. F
Paper presented at : The ISIJ-VDEh-Jernkontoret Joint Symposium, (The 14th ISIJ-VDEh Seminar, The 8th Japan-Nordic Countries Joint Symposiumm, on Science and Technology of Process Metallurgy), Osaka, Japan, 15-16 April, 2013