Hoppa till innehållet
Ilektra Tsimpidi
Ilektra Tsimpidi

Ilektra Tsimpidi

Forskningsing 1:e
Luleå tekniska universitet
Robotik och artificiell intelligens
Signaler och system
Institutionen för system- och rymdteknik
Mina studier handlar om utnyttjande av naturresurser och lantbruksteknik och jag arbetar som senior forskningsingenjör vid institutionen för datavetenskap, elektro- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet. Som en del av forskargruppen för robotik och artificiell intelligens inom Signal and System Division, under ledning av professor George Nikolakopoulos, är mitt primära arbete att identifiera jordbruks-, skogsbruks- och miljöproblem där robotar och AI kan ge en hållbar lösning.