Inger Niska-Ekblom
Inger Niska-Ekblom

Inger Niska-Ekblom

Internationell koordinator

- Koordinator för utbytesstudier vid LTU inom områdena:

  • Nord- och Sydamerika
  • Asien
  • Australien

- ISEP koordinator
- North2North koordinator
- LTU samordnare för Linnaeus-Palme
- Moveon koordinator