Inger Lundquist
Inger Lundquist

Inger Lundquist

Biblioteksassistent
Luleå tekniska universitet
Universitetsbiblioteket, VSS Pedagogiskt stöd och användarsupport
Verksamhetsstöd
Inger.Lundquist@ltu.se
0920-491304
B1232 Luleå

Jag ingår i bibliotekets team användarstöd. Utöver löpande biblioteksarbete som att bemanna användarstödet och telefon administrerar jag beställningar av kursvärderingar.

-Jag är samordnare för miljön i biblioteket
-Ansvarar för rekrytering och schemaläggning av studenter för kvälls och helgarbete
-Friskvårdsombud