Inger Karlefors
Inger Karlefors

Inger Karlefors

Jag är utbildad idrottslärare (gymn.dir.) och har arbetat på grundskolan som idrottslärare under många år. Som lärarutbidare har jag undervisat i idrott och i pedagogik. Disputerade 2002 i pedagogik på en avhandling som handlade om idrottslärares samverkan med sitt idrottsämne och med andra lärare.

Forskningsintressen
Mina forskningsintressen är dels kopplat  till lärarutbildning, som i TED-projektet dels  till idrottsämnet i skolan och på lärarutbildningen. Fysisk aktivitet i det livslånga perspektivet är det som jag framförallt intresserar mig för inom idrottsområdet.

 Forskningsprojekt
Teacher Education Didactics in the North www.TED.hitos.no

Relaterade dokument

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Forskende idrottslaererstudenter (2016)

Karlefors. I, Hertting. K
Ingår i: Forskende idrottslaererstudenter
Kapitel i bok, del av antologi

Att utveckla idrott genom kulturell mångfald (2015)

Hertting. K, Karlefors. I
Ingår i: Idéer för idrottsutveckling