Inger Karlefors
Inger Karlefors

Inger Karlefors

Related documents

Publications

Chapter in book

Forskende idrottslaererstudenter (2016)

Karlefors. I, Hertting. K
Part of: Forskende idrottslaererstudenter
Chapter in book

Att utveckla idrott genom kulturell mångfald (2015)

Hertting. K, Karlefors. I
Part of: Idéer för idrottsutveckling