Hoppa till innehållet
Ivan Mantilla
Ivan Mantilla

Ivan Mantilla

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
ivan.mantilla@ltu.se
0920-493977
T3030 Luleå

Ivan Mantilla gick med i Urban Water Research Group i juni 2020 som doktorsexamen. Forskare. Inledningsvis kommer han att undersöka förändringar i regnmönstren i samband med klimatförändringar, geografisk variation i nederbörd i stor skala och dess inflytande i utformningen av grön infrastruktur för Sverige, för att bestämma eventuella avvikelser mellan antagna designriktlinjer och framtida framskrivningar. Han kommer att använda en tidsmässig nedskalningsstrategi för att få regnprognoser från regionala klimatmodeller och deterministiska verktyg för att bedöma robustheten i dagvattenkontrollåtgärder. Ivan är miljö- och sanitetsingenjör med en civilingenjör. i Urban Water Engineering and Management erhållen från IHE-Delft, Nederländerna och Asian Institute of Technology, Thailand. Han arbetade tidigare inom energisektorn, särskilt i utvecklingen av hydrologiska studier för genomförbarhetsfaserna för vattenkraftprojekt i Sydostasien, och uppströms försörjningskedjan för kolväteindustrin. Forskningsinriktning: Statistisk analys, hydrologisk och hydraulisk modellering, analys av cirkulations- och nederbördsmönster, klimatanpassningsplanering och gestaltning av grön infrastruktur för att minska översvämningsrisker.

Ivan Mantilla gick med i Urban Water Research Group i juni 2020 som doktorsexamen. Forskare. Inledningsvis kommer han att undersöka förändringar i regnmönstren i samband med klimatförändringar, geografisk variation i nederbörd i stor skala och dess inflytande i utformningen av grön infrastruktur för Sverige, för att bestämma eventuella avvikelser mellan antagna designriktlinjer och framtida framskrivningar. Han kommer att använda en tidsmässig nedskalningsstrategi för att få regnprognoser från regionala klimatmodeller och deterministiska verktyg för att bedöma robustheten i dagvattenkontrollåtgärder.

Ivan är miljö- och sanitetsingenjör med en civilingenjör. i Urban Water Engineering and Management erhållen från IHE-Delft, Nederländerna och Asian Institute of Technology, Thailand. Han arbetade tidigare inom energisektorn, särskilt i utvecklingen av hydrologiska studier för genomförbarhetsfaserna för vattenkraftprojekt i Sydostasien, och uppströms försörjningskedjan för kolväteindustrin.

Forskningsinriktning: Statistisk analys, hydrologisk och hydraulisk modellering, analys av cirkulations- och nederbördsmönster, klimatanpassningsplanering och gestaltning av grön infrastruktur för att minska översvämningsrisker.

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Variability of green infrastructure performance due to climatic regimes across Sweden (2023)

Mantilla. I, Flanagan. K, Muthanna. T, Blecken. G, Viklander. M
Journal of Environmental Management, Vol. 326
Konferensbidrag

Impact of seasonal variability of infiltration rates on the land area required for green infrastructure implementation (2022)

Mantilla. I, Flanagan. K, Muthanna. T, Viklander. M
Paper presented at : IWA World Water Congress & Exhibition, Copenhagen, Denmark, September 11-15, 2022
Konferensbidrag

Variability of the hydrologic performance of green infrastructures due to climatic regimes across Sweden (2021)

Mantilla. I, Flanagan. K, Muthanna. T, Viklander. M
Paper presented at : NORDIWA Wastewater Conference 2021, [DIGITAL], September 28 - October 01, 2020