Jacob Rudolphsson Guerrero
Jacob Rudolphsson Guerrero

Jacob Rudolphsson Guerrero

Doktorand, Doktorand
Luleå tekniska universitet
Byggproduktion och teknik
Industriellt och hållbart byggande
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jacob.rudolphsson.guerrero@ltu.se
0920-493945
F967 Luleå

Publikationer

Konferensbidrag

Client strategies for stimulating innovation in construction (2018)

Guerrero. J, Lindblad. H
Ingår i: Proceeding of the 34th Annual ARCOM Conference, s. 485-494, Association of Researchers in Construction Management (ARCOM), 2018