Dummy image
Dummy image

Lars Jacobsson

Adjungerad universitetslektor, Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Arbetsterapi
Hälsa och rehabilitering
Institutionen för hälsovetenskap

Publikationer

Artikel i tidskrift

Care and Consequences of Traumatic Brain Injury in Neolithic Sweden (2018)

A case study of ante-mortem skull trauma and brain injury addressed through the bioarchaeology of care
Tornberg. A, Jacobsson. L
International journal of osteoarchaeology, ISSN: 1047-482X, Vol. 28, nr. 2, s. 188-198
Artikel i tidskrift

Sense of Coherence in persons with late effects of polio (2018)

Nolvi. M, Brogårdh. C, Jacobsson. L, Lexell. J
NeuroRehabilitation (Reading, MA), ISSN: 1053-8135, Vol. 42, nr. 1, s. 103-111
Artikel i tidskrift

Folkhögskola (2016)

en aktivitetsarena för personer med förvärvad hjärnskada
Gardelli. Å, Stålnacke. B, Jacobsson. L
Hjärnkraft, Vol. 3, s. 12-13
Artikel i tidskrift

Life satisfaction and associated factors in persons with mild to moderate Parkinson's disease (2016)

Rosengren. L, Brogårdh. C, Jacobsson. L, Lexell. J
NeuroRehabilitation (Reading, MA), ISSN: 1053-8135, Vol. 39, nr. 2, s. 285-294