Dummy image
Dummy image

Lars Jacobsson

Adjungerad universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Arbetsterapi
Hälsa och rehabilitering
Institutionen för hälsovetenskap

Publikationer

Artikel i tidskrift

Sense of Coherence in persons with late effects of polio (2018)

Nolvi. M, Brogårdh. C, Jacobsson. L, Lexell. J
NeuroRehabilitation (Reading, MA), Vol. 42, nr. 1, s. 103-111
Kapitel i bok, del av antologi

Utbildning för delaktighet – att filosofera tillbaka ett "nytt" liv efter förvärvad hjärnskada (2018)

Gardelli. Å, Backman. Y, Gardelli. T, Gardelli. V, Jacobsson. L, Strömberg. C
Ingår i: Resultatdialog 2018
Artikel i tidskrift

Folkhögskola (2016)

en aktivitetsarena för personer med förvärvad hjärnskada
Gardelli. Å, Stålnacke. B, Jacobsson. L
Hjärnkraft, Vol. 3, s. 12-13