Lars Jacobsson
Lars Jacobsson

Lars Jacobsson

Adjunct Senior Lecturer
Luleå University of Technology
Occupational therapy
Health and Rehabilitation
Department of Health Sciences

Publications

Article in journal

Sense of Coherence in persons with late effects of polio (2018)

Nolvi. M, Brogårdh. C, Jacobsson. L, Lexell. J
NeuroRehabilitation (Reading, MA), Vol. 42, nr. 1, s. 103-111
Chapter in book

Utbildning för delaktighet – att filosofera tillbaka ett "nytt" liv efter förvärvad hjärnskada (2018)

Gardelli. Å, Backman. Y, Gardelli. T, Gardelli. V, Jacobsson. L, Strömberg. C
Part of: Resultatdialog 2018
Article in journal

Folkhögskola (2016)

en aktivitetsarena för personer med förvärvad hjärnskada
Gardelli. Å, Stålnacke. B, Jacobsson. L
Hjärnkraft, Vol. 3, s. 12-13