Hoppa till innehållet
Jan Johansson
Jan Johansson

Jan Johansson

Senior professor
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
jan.johansson@ltu.se
0920-491412
A143 Luleå

Jag är professor i Industriell produktionsmiljö vid avdelningen för arbetsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.

Forskning

Inom min avdelning Industriell produktionsmiljö bedriver vi forskningen inom fyra områden. Inom arbetsmiljöplanering utvecklas metoder för planering och projektering av speciellt industrianläggningar. Arbetsplatsutformning är ett annat arbetsfält där vi utvecklar metoder för utformning av enskilda arbetsplatser. Här arbetar vi också med att utveckla metoder för att öka de anställdas inflytande under olika faser i miljöbildningsprocessen. Inom området industrisociologi behandlas frågeställningar som berör ny teknik och förändrade arbetsförhållanden, bl a med avseende på kvalifikationskrav, arbetsinnehåll och samarbetsformer. Inom avdelningen bedrivs också forskning kring kvinnors speciella situation på arbetsmarknaden, främst inom den offentliga sektorn.

Min egen forskning handlar i huvudsak om arbetsmiljö i gruvor där jag är engagerad i flera europeiska projekt

 

Undervisning

Jag undervisar mest inom forskarutbildningen genom att handleda doktorander. I grundutbildningen undervisar jag i kursen A7008A Produktion och arbetsorganisation. Kursen ger grundläggande kunskaper om organisationslärans utveckling, modern organisationsteori samt sambandet mellan samhälle, teknik och organisation.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Deep Mining, Health, and Safety Aspects (2023)

Johansson. B, Johansson. J
Ingår i: Encyclopedia of Mineral and Energy Policy
Artikel i tidskrift

Exploring safety culture research in the construction industry (2023)

Berglund. L, Johansson. J, Johansson. M, Nygren. M, Stenberg. M
Work, Vol. 76, nr. 2, s. 549-560
Artikel i tidskrift

Safety culture development in the construction industry (2023)

The case of a safety park in Sweden
Berglund. L, Johansson. J, Johansson. M, Nygren. M, Stenberg. M
Heliyon, Vol. 9, nr. 9
Artikel i tidskrift

A Post-Analysis of the Introduction of the EU Directive 92/57/EEC in the Swedish Construction Industry (2022)

Berglund. L, Johansson. J, Johansson. M, Nygren. M, Samuelson. B, Stenberg. M
Buildings, Vol. 12, nr. 10
Artikel i tidskrift

Improvement of Working Conditions and Opinions of Mine Workers When Battery Electric Vehicles (BEVs) Are Used Instead of Diesel Machines — Results of Field Trial at the Kittilä Mine, Finland (2022)

Halim. A, Lööw. J, Johansson. J, Gustafsson. J, van Wageningen. A, Kocsis. K
Mining, Metallurgy & Exploration, Vol. 39, nr. 2, s. 203-219
Kapitel i bok, del av antologi

Industri 4.0 - Vargen kommer eller guds gåva till mänskligheten (2022)

Lundmark. F, Abrahamsson. L, Johansson. J
Ingår i: Framtidens arbetsliv
Rapport

Organisatorisk och social arbetsmiljö för chefer (2022)

Chefsenkät, intervjuer, kartläggning av arbetsaktiviteter, litteraturstudie
Larsson. J, Rapp. L, Roxenfalk-Jatko. K, Vinberg. S, Mattson Molnar. M, Johansson. J, et al.