Hoppa till innehållet
Jan Johansson
Jan Johansson

Jan Johansson

Professor, Professor
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
jan.johansson@ltu.se
0920-491412
A131 Luleå

Jag är professor i Industriell produktionsmiljö vid avdelningen för arbetsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.

Forskning

Inom min avdelning Industriell produktionsmiljö bedriver vi forskningen inom fyra områden. Inom arbetsmiljöplanering utvecklas metoder för planering och projektering av speciellt industrianläggningar. Arbetsplatsutformning är ett annat arbetsfält där vi utvecklar metoder för utformning av enskilda arbetsplatser. Här arbetar vi också med att utveckla metoder för att öka de anställdas inflytande under olika faser i miljöbildningsprocessen. Inom området industrisociologi behandlas frågeställningar som berör ny teknik och förändrade arbetsförhållanden, bl a med avseende på kvalifikationskrav, arbetsinnehåll och samarbetsformer. Inom avdelningen bedrivs också forskning kring kvinnors speciella situation på arbetsmarknaden, främst inom den offentliga sektorn.

Min egen forskning handlar i huvudsak om arbetsmiljö i gruvor där jag är engagerad i flera europeiska projekt

 

Undervisning

Jag undervisar mest inom forskarutbildningen genom att handleda doktorander. I grundutbildningen undervisar jag i kursen A7008A Produktion och arbetsorganisation. Kursen ger grundläggande kunskaper om organisationslärans utveckling, modern organisationsteori samt sambandet mellan samhälle, teknik och organisation.

Publikationer

Artikel i tidskrift

100 år av långsamhet (2013)

En exposé över begreppet psykosocial arbetsmiljö
Abrahamsson. L, Johansson. J
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 19, nr. 2, s. 9-26
Konferensbidrag

A new form of post-secondary education in Sweden (2008)

statements and comments
Johansson. J
Paper presented at : Peer review : higher apprenticeships - a part of effective lifelong learning and flexicurity strategy : 30/10/2008 - 31/10/2008
Artikel i tidskrift

A Post-Analysis of the Introduction of the EU Directive 92/57/EEC in the Swedish Construction Industry (2022)

Berglund. L, Johansson. J, Johansson. M, Nygren. M, Samuelson. B, Stenberg. M
Buildings, Vol. 12, nr. 10
Artikel i tidskrift

A survey of Swedish work environmental and occupational research during the twentieth century (1999)

Johansson. J
Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol. 9, nr. 4, s. 343-356
Konferensbidrag

An Overview of Lean Production and Its Application in Mining (2015)

Lööw. J, Johansson. J
Ingår i: Mineral Resources and Mine Development, s. 121-136, RWTH Aachen University, Institute of Mining Engineering I, 2015
Artikel i tidskrift

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Rohstoffindustrie im Kontext moderner Hochschulbildung (2019)

das SafeMine-Programm
Weimer. L, Angeli. V, Binder. A, Feyerabend. C, Galler. R, Hofer. P, et al.
Berg- und Huttenmännische Monatshefte (BHM), Vol. 164, nr. 12, s. 505-513
Konferensbidrag

Arbete och yrkesutbildning (1991)

en studie av verkstadsindustrins behov av kvalificerad arbetskraft
Helgeson. B, Johansson. J
Paper presented at : Nordisk konferense forskning om yrkesutdanning, fagopplaerning og arbeidsliv : 11/09/1991 - 13/09/1991