Hoppa till innehållet
Jakob Kero
Jakob Kero

Jakob Kero

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Processmetallurgi
Mineralteknik och metallurgi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jakob.kero@ltu.se
0920-493511
T1366 Luleå

Forskning

Jag är doktorand inom processmetallurgi på LTU med fokus på restprodukter från basmetallframställningen. MItt arbete går ut på att karaktärisera, modifiera och undersöka en restprodukt från kopparframställning för använding i externa applikation som t.ex. bärlager i vägar. Genom användandet av restprodukter i applikationer kan en del av de jungfruliga materialen som bergkross ersättas. Jag använder mig av olika karaktäriserings metoder, smältugnar och lakningsutrustning i mitt forskningsarbete.

Undervisning

Jag är undervisar i kurserna Högtemperatursprocesser P0001K och Högtemperaturmaterial P7006K samt handleder studenter i examensarbeten och olika laboratorieinstrument.

Utbildning

Jag har en civilingenjörsexamen i Industriell miljö- och processteknik med inrikting mot hållbar mineral- och metallutvinning från Luleå tekniska universitet år 2015.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Characterization and evaluation of the pozzolanic activity of granulated copper slag modified with CaO (2019)

Feng. Y, Yang. Q, Chen. Q, Kero. J, Andersson. A, Ahmed. H, et al.
Journal of Cleaner Production, Vol. 232, s. 1112-1120
Artikel i tidskrift

Mechanical Activation of Granulated Copper Slag and Its Influence on Hydration Heat and Compressive Strength of Blended Cement (2019)

Feng. Y, Kero. J, Yang. Q, Chen. Q, Engström. F, Samuelsson. C, et al.
Materials, Vol. 12, nr. 5