Jakob Kero
Jakob Kero

Jakob Kero

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Processmetallurgi
Mineralteknik och metallurgi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jakob.kero@ltu.se
0920-493511
F1318 Luleå

Forskning

Jag är doktorand inom processmetallurgi på LTU med fokus på restprodukter från basmetallframställningen. MItt arbete går ut på att karaktärisera, modifiera och undersöka en restprodukt från kopparframställning för använding i externa applikation som t.ex. bärlager i vägar. Genom användandet av restprodukter i applikationer kan en del av de jungfruliga materialen som bergkross ersättas. Jag använder mig av olika karaktäriserings metoder, smältugnar och lakningsutrustning i mitt forskningsarbete.

Undervisning

Jag är ansvarig för studentprojekten i kursen Högtemperatursprocesser P0001K samt handleder studenter i examensarbeten och olika laboratorieinstrument.

Utbildning

Jag har en civilingenjörsexamen i Industriell miljö- och processteknik med inrikting mot hållbar mineral- och metallutvinning från Luleå tekniska universitet år 2015.