Jarkko Erikshammar
Jarkko Erikshammar

Jarkko Erikshammar

Adjungerad universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Byggproduktion och teknik
Industriellt och hållbart byggande
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

CV

Pedagogisk meritportfölj

Publikationer

Konferensbidrag

A Test Platform of Viable Methods to Improve Productionand Learning onConstruction Sites (2019)

Simu. K, Räisänen. C, Erikshammar. J
Paper presented at : 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, 7-8 May 2019, Tallinn, Estonia
Konferensbidrag

Omvänd logistik inom industriellt byggande (2019)

En fallstudie av väderskydd för volymer inom flerfamiljshusbyggande
Erikshammar. J, Hofacker. M
Ingår i: PLANs Forsknings- ochtillämpningskonferens 2019, Artiklar från konferensen på Linköpings tekniska högskolaLinköping 23 – 24 oktober 2019, s. 1-275, 2019
Konferensbidrag

Ökad samverkan i försörjningskedjan genom sälj- och verksamhetsplanering (2016)

En analys av ett SME sågverks metod och process
Erikshammar. J, Stehn. L
Ingår i: PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2016, Logistik – teori möter praktik, s. 65-75, 2016
Konferensbidrag

Aktivitet: Influenser från andra branscher (2015)

Lean och SCM i bygg – möjligheter och utmaningar
Erikshammar. J
Paper presented at : Brains & Bricks årskonferens : Logistik ‐ katalysator för effektivt byggande?" 12/11/2015 - 12/11/2015