Hoppa till innehållet
Jarkko Erikshammar
Jarkko Erikshammar

Jarkko Erikshammar

Adjungerad universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Byggproduktion och teknik
Industriellt och hållbart byggande
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

CV

Pedagogisk meritportfölj

Publikationer

Konferensbidrag

A Test Platform of Viable Methods to Improve Productionand Learning onConstruction Sites (2019)

Simu. K, Räisänen. C, Erikshammar. J
Paper presented at : 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, 7-8 May 2019, Tallinn, Estonia
Konferensbidrag

Omvänd logistik inom industriellt byggande (2019)

En fallstudie av väderskydd för volymer inom flerfamiljshusbyggande
Erikshammar. J, Hofacker. M
Ingår i: PLANs Forsknings- ochtillämpningskonferens 2019, Artiklar från konferensen på Linköpings tekniska högskolaLinköping 23 – 24 oktober 2019, s. 1-275, 2019
Konferensbidrag

Ökad samverkan i försörjningskedjan genom sälj- och verksamhetsplanering (2016)

En analys av ett SME sågverks metod och process
Erikshammar. J, Stehn. L
Ingår i: PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2016, Logistik – teori möter praktik, s. 65-75, 2016
Konferensbidrag

Aktivitet: Influenser från andra branscher (2015)

Lean och SCM i bygg – möjligheter och utmaningar
Erikshammar. J
Paper presented at : Brains & Bricks årskonferens : Logistik ‐ katalysator för effektivt byggande?" 12/11/2015 - 12/11/2015