Hoppa till innehållet
Jarkko Erikshammar
Jarkko Erikshammar

Jarkko Erikshammar

Adjungerad universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Byggproduktion och teknik
Industriellt och hållbart byggande
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

CV

Pedagogisk meritportfölj

Publikationer

Konferensbidrag

En konceptuell logistikmodell för planering inom anläggning (2020)

Erikshammar. J, Johansson. A
Ingår i: PLANs forsknings- och tillämpningskonferens 2020, Artiklar från konferensen på KTH Södertälje 21 oktober 2020, s. 1-300, KTH Royal Institute of Technology, 2020
Konferensbidrag

Slöseri i produktionsprocessen för vägentreprenader (2020)

Erikshammar. J, Bergbom. A
Ingår i: PLANs forsknings- och tillämpningskonferens 2020, Artiklar från konferensen på KTH Södertälje 21 oktober 2020, s. 1-300, 2020
Konferensbidrag

A Test Platform of Viable Methods to Improve Productionand Learning onConstruction Sites (2019)

Simu. K, Räisänen. C, Erikshammar. J
Paper presented at : 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization, 7-8 May 2019, Tallinn, Estonia