Jeaneth Johansson
Jeaneth Johansson

Jeaneth Johansson

Professor
Luleå tekniska universitet
Industriell Ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Jeaneth.Johansson@ltu.se
0920-492364
A3217 Luleå

Jeaneth undervisar  inom områdena redovisning, ekonomistyrning och finansiering. Hon ansvarar för handledning av examensarbeten på kandidat och magisternivå.

Jeaneths forskning ligger inom området finansiell bedömning, resurshantering, och affärsmodeller till stor del inom kontextet tillväxt och innovation.

En stor del av Jeaneths projekt ligger inom IKT-området.

Projects:

- Metaaffärsmodeller för mobila e-tjänster, VINNOVA finansierat

- Värdeskapande och värdebehållande vid uppbyggnad av hållbar infrastruktur genom Private public partnerships, FP7 project.

- Finansiering av kvinnoägda-ledda företag. VINNOVA-finansierat

Undervisning

Relaterade länkar

Publikationer

Artikel i tidskrift

How much does the “same-gender effect” matter in VCs' assessments of entrepreneurs? (2019)

Voitkane. A, Johansson. J, Malmström. M, Wincent. J
Journal of Business Venturing Insights, Vol. 12
Konferensbidrag

In the Bull's eye of Sell-Side Analysts Value Creation: (2019)

Beyond intermediation of information
Johansson. J, Blomkvist. M
Paper presented at : European Accounting Association
Kapitel i bok, del av antologi

Sense-making and sense-giving: (2019)

Reaching through the smokescreen of sustainability disclosure in the stock market
Arvidsson. S, Johansson. J
Ingår i: Challenges in Managing Sustainable Business: Reporting, Taxation, Ethics and Governance
Konferensbidrag

Does birds of a feather flock together? (2018)

A relational gender theory approach in entrepreneurial finance
Voitkane. A, Johansson. J, Malmström. M, Wincent. J
Ingår i: 21st Uddevalla Symposium, 2018, 2018
Konferensbidrag

Examining Entrepreneurs' Knowledge Based View of the Firm (2018)

lnfluencing financial information in innovative activities
Blomkvist. M, Johansson. J, Rodgers. W
Paper presented at : 41st EAA Annual Congress, Milan, Italy, 30th May - 1st June 2018
Kapitel i bok, del av antologi

How vague entrepreneurial identities of Swedish women entrepreneurs are performed by government financiers (2018)

Voitkane. A, Johansson. J, Malmström. M, Wincent. J
Ingår i: Women entrepreneurs and the myth of 'underperformance'
Artikel i tidskrift

VC Stereotypes About Men and Women Aren’t Supported by Performance Data (2018)

Malmström. M, Voitkane. A, Johansson. J, Wincent. J
Harvard Business Review, Vol. March 15
Artikel i tidskrift

When stereotypical gender notions see the light of day, will they burst? (2018)

Venture capitalists' gender constructions versus venturing performance facts
Malmström. M, Voitkane. A, Johansson. J, Wincent. J
Journal of Business Venturing Insights, Vol. 9, s. 32-38
Konferensbidrag

Why Swedish medical doctors meet few patients? (2018)

Pesämaa. O, Johansson. J, Näsvall. P
Paper presented at : 41st EAA Annual Congress, Milan, Italy, 30th May - 1st June 2018
Konferensbidrag

Digital platform ecosystems (2017)

From information transactions to collaboration impact
Chronéer. D, Johansson. J, Nilsson. M, Runardotter. M
Paper presented at : 29th ISPIM Innovation Conference : Composing the Innovation Symphony, Vienna, Austria, 18-21 June 2017