Hoppa till innehållet
Jeaneth Johansson
Jeaneth Johansson

Jeaneth Johansson

Professor
Luleå tekniska universitet
Industriell ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Jeaneth.Johansson@ltu.se
0920-492364
A3217 Luleå

Jeaneth undervisar  inom områdena redovisning, ekonomistyrning och finansiering. Hon ansvarar för handledning av examensarbeten på kandidat och magisternivå.

Jeaneths forskning ligger inom området finansiell bedömning, resurshantering, och affärsmodeller till stor del inom kontextet tillväxt och innovation.

En stor del av Jeaneths projekt ligger inom IKT-området.

Projects:

- Metaaffärsmodeller för mobila e-tjänster, VINNOVA finansierat

- Värdeskapande och värdebehållande vid uppbyggnad av hållbar infrastruktur genom Private public partnerships, FP7 project.

- Finansiering av kvinnoägda-ledda företag. VINNOVA-finansierat

Undervisning

Relaterade länkar

Publikationer

Artikel i tidskrift

Institutional logics and the adoption and implementation of remote patient monitoring (2023)

Hidefjall. P, Laurell. H, Johansson. J, Barlow. J
Innovation: Organization & Management
Artikel i tidskrift

A Retrospective Study of 360 Digital Transformations and a Combined Prospect Theory (2022)

Hamberg. L, Johansson. J
Academy of Management. Annual Meeting Proceedings, Vol. 2022, nr. 1
Kapitel i bok, del av antologi

Affärsmodeller för naturbaserade tjänster - Business Model Canvas (BMC) (2022)

[Luontoperustaisten palvelujen liiketoimintamallit – Business Model Canvas (BMC)]
Johansson. J, Juuso. P, Mäki. K, Välijärvi. S
Ingår i: Naturvärden som källa till välbefinnande: Nordic NaBS projektets resultat
Konferensbidrag

Circularity in healthcare - A promising entrepreneurial future for changemakers (2022)

Belkow. T, Johansson. J, Reim. W
Ingår i: Medicinteknikdagarna 2022: Abstracts, Sveriges Medicintekniska Förening, 2022
Konferensbidrag

Coronastöd till företag: Integration i silos ett hinder för grön omställning och jämställdhet (2022)

Johansson. J, Johansson. K, Jonasson Tolv. J, From. M, Kaluza. J
Ingår i: Book of abstracts FALF 2022: Framtidens arbete-arbetets framtid, s. 54-56, Luleå University of Technology, 2022
Artikel i tidskrift

Do sustainability practices influence financial performance? Evidence from the Nordic financial industry (2022)

Rahi. A, Akter. R, Johansson. J
Accounting Research Journal, Vol. 35, nr. 2, s. 292-314
Konferensbidrag

Egenmonitorering - ett innovationsteoretiskt perspektiv (2022)

Laurell. H, Johansson. J, Hidefjäll. P
Paper presented at : Vitalis Mötesplats Egenmonitorering, Stockholm, 23:e november 2022
Konferensbidrag

Korttidsarbete i ett segregerat arbetsliv (2022)

Johansson. K, Johansson. J, From. M, Jonasson Tolv. J, Kaluza. J
Ingår i: Book of abstracts FALF 2022: Framtidens arbete-arbetets framtid, s. 50-51, Luleå University of Technology, 2022
Kapitel i bok, del av antologi

Naturbaserade interventioner och nya samverkansmodeller (2022)

Johansson. J, Engström. Å, Juuso. P
Ingår i: Social innovation för hållbar utveckling