Hoppa till innehållet
Jeaneth Johansson
Jeaneth Johansson

Jeaneth Johansson

Professor
Luleå tekniska universitet
Industriell ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Jeaneth.Johansson@ltu.se
0920-492364
A3217 Luleå

Jeaneth undervisar  inom områdena redovisning, ekonomistyrning och finansiering. Hon ansvarar för handledning av examensarbeten på kandidat och magisternivå.

Jeaneths forskning ligger inom området finansiell bedömning, resurshantering, och affärsmodeller till stor del inom kontextet tillväxt och innovation.

En stor del av Jeaneths projekt ligger inom IKT-området.

Projects:

- Metaaffärsmodeller för mobila e-tjänster, VINNOVA finansierat

- Värdeskapande och värdebehållande vid uppbyggnad av hållbar infrastruktur genom Private public partnerships, FP7 project.

- Finansiering av kvinnoägda-ledda företag. VINNOVA-finansierat

Undervisning

Relaterade länkar

Publikationer

Artikel i tidskrift

Do sustainability practices influence financial performance? Evidence from the Nordic financial industry (2022)

Rahi. A, Akter. R, Johansson. J
Accounting Research Journal, Vol. 35, nr. 2, s. 292-314
Kapitel i bok, del av antologi

Naturbaserade interventioner och nya samverkansmodeller (2022)

Johansson. J, Engström. Å, Juuso. P
Ingår i: Social innovation för hållbar utveckling
Konferensbidrag

Entrepreneurs’ Innovation Management Decision Process: A Matter of Knowledge Sharing in SMEs (2021)

Blomkvist. M, Johansson. J, Rodgers. W
Paper presented at : 43rd European Accounting Association Annual Congress (EAA), Virtual Congress, Brussels, Belgium, May 26-28, 2021
Konferensbidrag

Gender Role of Corporate Governance in Swedish Gazelle Companies (2021)

Karlsson. B, Goel. S, Johansson. J, Pesämaa. O, Pitsis. T
Paper presented at : Nordic Accounting Conference 2021, Copenhagen, November 11-12, 2021.
Artikel i tidskrift

How individual cognitions overshadow regulations and group norms (2021)

a study of government venture capital decisions
Johansson. J, Malmström. M, Wincent. J, Parida. V
Small Business Economics, Vol. 56, nr. 2, s. 857-876
Konferensbidrag

Navigating among institutional logics in a health innovation ecosystem – shaping sustainable business models (2021)

Laurell. H, Johansson. J, Hidefjäll. P, Barlow. J
Ingår i: New Business Models in a Decade of Action, Sustainable • Evidence-based • Impactful, s. 196-200, Halmstad University, 2021
Artikel i tidskrift

Rallying the Troops and Defending against Sanctions (2021)

A Government Body Breaking Decision‐Making Rules to Fund Entrepreneurial Ventures
Shepherd. D, Johansson. J, Malmström. M, Wincent. J
Journal of Management Studies, Vol. 58, nr. 2, s. 321-358
Artikel i tidskrift

Sustainable Investments in Responsible SMEs (2021)

That’s What’s Distinguish Government VCs from Private VCs
Johansson. J, Malmström. M, Wincent. J
Journal of Risk and Financial Management, Vol. 14, nr. 1