Jeanette Nilsson
Jeanette Nilsson

Jeanette Nilsson

Jeanette Nilsson, civilingenjör från LTU  arbetar nu som  projektledare för Big Science Sweden i Luleå  och tillsammans mid RISE SICS North bygga upp ett nationellt kluster för datacenterbranschen.
 
Jeanette har arbetat med näringslivsutvecklingen nationellt, regionalt och lokalt. Jeanette har även arbetat som lobbyist i Bryssel och har ett stort engagemang för att lyfta fram möjligheter där vi i norr kan ta ledningen.