$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Jeanette Nilsson, civilingenjör från LTU arbetar nu som projektledare för Big Science Sweden i Luleå och tillsammans mid RISE SICS North bygga upp ett nationellt kluster för datacenterbranschen.

Jeanette har arbetat med näringslivsutvecklingen nationellt, regionalt och lokalt. Jeanette har även arbetat som lobbyist i Bryssel och har ett stort engagemang för att lyfta fram möjligheter där vi i norr kan ta ledningen.