Jenny Airijoki
Jenny Airijoki

Jenny Airijoki

Studievägledare, Föräldraledig
Luleå tekniska universitet
Studentservice, VSS Studentservice
Verksamhetsstöd
jenny.airijoki@ltu.se
0920-492901
C836d Luleå

Studievägledningen vid Luleå tekniska universitet är uppdelad i två delar, programvägledning och allmän studievägledning.

Som programvägledare ger jag bl.a.

  • Stöd och vägledning till studenter genom hela studietiden. Det kan vara frågor om utbildningsplanen, programmets struktur och frågor om kursval etc.
  • Gör uppföljning av studieresultat för de studenter i år 1 som av olika anledningar inte har klarat sina studier. Uppföljningen innebär att jag erbjuder studenterna ett samtal för att ordna med en planering och upprätta en individuell studieplan.