Hoppa till innehållet
Jens Hardell
Jens Hardell

Jens Hardell

Biträdande professor, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Maskinelement
Maskinelement
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
jens.hardell@ltu.se
0920-491774
E836 Luleå

Nuvarande anställning

Biträdande professor

Avdelningschef, avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet

Forskningsområden

Tribologi med speciellt fokus på:

 • Högtemperatur-tribologi
 • Slitage och friktion i torra kontakter
 • Tribomaterial
 • Ytbeläggningar/-behandlingar för friktion- och nötningskontroll
 • Gränskiktssmörjning
 • Tribotestning
 • Plåtformning
 • Skärande bearbetning
 • Additiv tillverkning

Utbildning och kurser

M0009T Ingenjörskonst - Examinator och föreläsare

M0024T Projektjurs C Sustainable Living - Examinator och projekthandledare

M0012T Maskinkomponenter - Föreläsare

M7018T Avancerad maskinelement - Föreläsare

T7009T Materialteknik projektkurs - Projekthandledare

Tidigare anställningar

 • 2014 - Biträdande professor, avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet
 • 2010 – 2014 Forskarassistent, avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet
 • 2009 – 2010 Forskare, avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet
 • 2005 – 2009 Doktorand, avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet
 • 2005    Forskningsingenjör, avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet

Examina

 • 2014 Docent i ämnet maskinelement
 • 2009 Teknisk doktor i ämnet maskinelement.
 • 2007 Teknisk licentiat i ämnet maskinelement
 • 2005 Civilingenjör i maskinteknik

Utmärkelser

 • Teknologkårens pris för årets handledare 2019 vid Luleå tekniska universitet
 • Norrbottens forskningsråds pris för bästa doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet 2009

Huvudhandledare för doktorander

 • Pouria Valizadeh Moghaddam, "Tribology of carbide-free bainitic steels"
 • Justine Decrozant-Triquenaux, "High-temperature tribology in hot forming of aluminium"
 • Maria Rodiouchkina, "Material characterization and tribological performance of self-lubricating polymer composite bearing materials used in hydropower applications"
 • Sergej Mozgovoy, "High-temperature tribology in press hardening"

Biträdande handledare för doktorander

 • Daniel Gebretsadik, Maj 2017, ”Tribological Characteristics of Some Multi-layered Pb-free Engine Bearing Materials"
 • Sinuhé Hernandez, Mars 2016, ”Friction and Wear Phenomena in Steels at Elevated Temperatures”
 • Leonardo Pelcastre, December 2013, “High Temperature Galling: Influencing Parameters and Mechanisms”

Samverkan och uppdrag

 • Ledamot i Svenska tribologigruppen sedan 2011
 • Forskningskoordinator inom Centrum för högpresterandestål (CHS) vid Luleå tekniska universitet
 • Deltar i aktiviteter och medverkade i uppstarten av Swedish-German Centre of Excellence for Hot Sheet Metal Forming of High-Performance Steel (CHS²)
 • Koordinator för uppdragsforskning inom Tribolab. Ansvarar för vetenskapliga diskussioner med kunder, framtagande av projektförslag och offerter samt arbetsfördelning och slutrapportering.
 • Väletablerade forskningssamarbeten med ledande industrier och institut som t.ex. Gestamp HardTech, SSAB, Ionbond Sweden, Seco Tools, Sandvik Materials Technology, Sandvik Coromant, Uddeholm, Husqvarna, Epiroc, Hydro, Höganäs, Scania, Volkswagen, ArcelorMittal, QuakerHoughton, Volvo Cars, Swerim, RISE IVF, mfl.
 • Ledamot i betygsnämnder vid Uppsala universitet, Linköpings universitet och Universitat Politècnica de Catalunya
 • Biträdande redaktör för tidskriften Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology

Gästforskare

 • Gästprofessor vid Université de Lyon, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Saint-Etienne, Frankrike. Undervisning och gemensamt forskningsprojekt.
 • Kassel Universitet, Kassel, Tyskland. Forskningen fokuserade på tribotestning med en specialiserad utrustning för varmformningstillämpningar.
 • Atatürk Universitet, Erzurum, Turkiet. Arbetet involverade beläggning och karakterisering av PVD beläggningar.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Characterization of wear and friction between tool steel and aluminum alloys in sheet forming at room temperature (2021)

Domitner. J, Silvayeh. Z, Shafiee Sabet. A, Öksüz. K, Pelcastre. L, Hardell. J
Journal of Manufacturing Processes, Vol. 64, s. 774-784
Artikel i tidskrift

High temperature tribological studies on hardfaced tool steels for press hardening of Al-Si coated boron steel (2021)

Pelcastre. L, Kurnia. E, Hardell. J, Decrozant-Triquenaux. J, Prakash. B
Wear
Artikel i tidskrift

Influence of Lubrication, Tool Steel Composition and Topography on the High Temperature Tribological Behaviour of Aluminium (2021)

Decrozant-Triquenaux. J, Pelcastre. L, Prakash. B, Hardell. J
Friction, Vol. 9, nr. 1, s. 155-168
Artikel i tidskrift

Corrigendum to: The role of retained austenite in dry rolling/sliding wear of nanostructured carbide-free bainitic steels, Wear 428–429 (2019) 193 - 204 (2020)

Moghaddam. P, Hardell. J, Vuorinen. E, Caballero. F, Sourmail. T, Prakash. B
Wear, Vol. 446-447
Artikel i tidskrift

Dry sliding wear of nanostructured carbide-free bainitic steels (2020)

Effect of oxidation-dominated wear
Moghaddam. P, Hardell. J, Vuorinen. E, Prakash. B
Wear, Vol. 454-455