Jenny Kajberg
Jenny Kajberg

Jenny Kajberg

Chef GO, Specialist-forskningsfinansiering
Luleå tekniska universitet
Externfinansiering
Verksamhetsstöd
Jenny.kajberg@ltu.se
0920-493384
B222 Luleå

Jag är tillförordnad chef på Grants Office. Grants Office är enheten inom verksamhetsstödet som stödjer LTUs arbete med externfinansiering. Vi arbetar med direkt stöd till LTUs forskare i att planera sin finansiering, identifiera utlysningar och delta i skrivprocessen av ansökningar om forskningsfinansiering. En viktig del av vårt arbete är också att ta fram diskussions- och beslutsunderlag för LTUs strategiska process kring externfinansiering.

Du kan kontakta mig om du vill utveckla externfinansieringen för din eller din forskargrupps forskningsområde, om du är på väg att skriva en ansökan och vill ha ett bollplank i skrivarprocessen eller om du har andra frågor om externfinansiering. Du når mig enklast via jenny.lindberg@ltu.se

Arbetsuppgifter:

  • Informationsmöten och workshops om externfinansiering
  • Direkt support i ansökningsprocessen
  • Strategisk finansieringsplanering

Relaterade artiklar

Publikationer

Artikel i tidskrift

Space discretization error of methane combustion simulations in turbulent flow (2005)

Lindberg. J, Cervantes. M
Energy & Fuels, ISSN: 0887-0624, Vol. 19, nr. 5, s. 1873-1878
Licentiatavhandling, sammanläggning

Experiments and simulations of lean methane combustion (2004)

Lindberg. J
Artikel i tidskrift

Modification of reaction rate parameters for combustion of methane based on experimental investigation at furnace-like conditions (2004)

Lindberg. J, Hermansson. R
Energy & Fuels, ISSN: 0887-0624, Vol. 18, nr. 5, s. 1482-1484