Jenny Kajberg
Jenny Kajberg

Jenny Kajberg

Chef GO, Specialist-forskningsfinansiering
Luleå tekniska universitet
Externfinansiering
Verksamhetsstöd
Jenny.kajberg@ltu.se
0920-493384
B222 Luleå

Jag är chef på Grants Office. Grants Office erbjuder stöd i universitetets arbetet med externfinansiering. Våra tjänster riktar sig till dig som forskare, vetenskaplig ledare och chef inom universitetet. Vi hjälper dig i arbetet med att bygga kapacitet för ökad externfinansiering.

Vill du veta mer om våra tjänster är du välkommen att besöka universitetets interna webbsida om externfinansiering.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Space discretization error of methane combustion simulations in turbulent flow (2005)

Lindberg. J, Cervantes. M
Energy & Fuels, Vol. 19, nr. 5, s. 1873-1878
Licentiatavhandling, sammanläggning

Experiments and simulations of lean methane combustion (2004)

Lindberg. J
Artikel i tidskrift

Modification of reaction rate parameters for combustion of methane based on experimental investigation at furnace-like conditions (2004)

Lindberg. J, Hermansson. R
Energy & Fuels, Vol. 18, nr. 5, s. 1482-1484