Dummy image
Dummy image

Jenny Niemi

Handläggare
Luleå tekniska universitet
VSS Studieadministrationen
Verksamhetsstöd
jenny.niemi@ltu.se
0920-491878
B1164 Luleå

 

Jag arbetar som ekonomi- och personal administratör på VSS Centralt. I mitt uppdrag arbetar jag med anställningsförordnanden, arvoden, reseräkningar, planering, budgetering, uppföljning och bokslut till olika enheter och projekt inom VSS. Uppdraget innebär samarbete med enhetschefer och projektledare.

 

För reseräkningar inom VSS har jag hand om följande kst:

  • 744-999

 

För budgetering, uppföljning och bokslut har jag hand om följande kst:

  • 937 Grafisk produktion
  • 940 Centralverkstaden