Jens Nilsson
Jens Nilsson

Jens Nilsson

Post doktor
Luleå tekniska universitet
Statsvetenskap
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
jens.nilsson@ltu.se
0920-491424
A326 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Local Political Decision-Making (2015)

A Case of Rationality or Appropriateness?
Nilsson. J
Local Government Studies, Vol. 41, nr. 6, s. 917-936