Hoppa till innehållet
Jenny Norrman
Jenny Norrman

Jenny Norrman

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd SRT
Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
jenny.norrman@ltu.se
0920-492468
A3446 Luleå

Jag arbetar som ekonom vid institutionen för System och Rymdteknik. Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för flera ämnen i samråd med ämnesföreträdaren. Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Förutom arbetet med ekonomi innefattar min tjänst även kontakter med finansiärer och andra intressenter.

Jag arbetar med följade forskningsämnen:

  • Elektroniksystem, kst 362
  • Maskininlärning, kst 363
  • Cyberfysiska system, kst 364
  • ProcessIT, kst 374