Jennie Olofsson
Jennie Olofsson

Jennie Olofsson

Luleå

Jennie Olofsson är doktorand vid avdelningen där hon studerar hur kroppars rörelse i rummet förändras när ny teknik implementeras inom tung industri. I grunden är hon kulturanalytiker och skrev sin D-uppsats om digitala artefakter och hur dessa påverkar upplevelsen av den egna kroppen. Utöver detta har hon arbetat i processen med jämställdhetscertifiering för Umeå universitet.

Så här presenterar Jennie sig själv:

At the autumn of 2006 I started as a PhD student at the institution of human work sciences, LTU. Before that, I had done four years of undergraduate studies at the University of Umeå. Leaning towards a post materialist approach, I’m interested in the way human construct and communicate embodiment in times of technological change. Especially, I focus on the ways in which people interact with technological artifacts and how these objects in turn contribute to affecting human actions.

 

Surfa in på