Jennie Sjöholm
Jennie Sjöholm

Jennie Sjöholm

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Arkitektur
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jennie.sjoholm@ltu.se
0920-491849
F136 Luleå


Jennie Sjöholm är bebyggelseantikvarie och disputerad i Arkitektur med inriktning på kulturmiljö och kulturarv. Forskar huvudsakligen om kulturarvsprocesser i den byggda miljön.

Styrelseuppdrag

Forskning

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

The town reassembled (2018)

authenticity and transformation in Kiruna, Sweden
Sjöholm. J
Ingår i: Authentic Reconstruction
Artikel i tidskrift

Authenticity and relocation of built heritage (2017)

the urban transformation of Kiruna, Sweden
Sjöholm. J
Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, ISSN: 2044-1266, Vol. 7, nr. 2, s. 110-128
Konferensbidrag

Town identity, urban form and urban transformation (2017)

The case of Kiruna, Sweden
Sjöholm. J, Hidman. E
Paper presented at : 24th International Seminar on Urban Form. 27-29 September 2017, Valencia, Spain.
Artikel i tidskrift

Att flytta en stad (2016)

Gamla och nya Kiruna
Sjöholm. J, Hidman. E
Byggnadskultur, ISSN: 0348-6885, Vol. 2016, nr. 3, s. 18-21