Jennie Sjöholm
Jennie Sjöholm

Jennie Sjöholm

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Arkitektur
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jennie.sjoholm@ltu.se
0920-491849
F136 Luleå


Jennie Sjöholm är bebyggelseantikvarie och disputerad i Arkitektur med inriktning på kulturmiljö och kulturarv. Forskar huvudsakligen om kulturarvsprocesser i den byggda miljön.

Styrelseuppdrag

Forskning

Publikationer

Konferensbidrag

Norrbotten's Technological Megasystem as a heritage discourse (2019)

paradoxes and controversies
Luciani. A, Sjöholm. J
Ingår i: AMPS Proceedings Series 15.2 Tangible – Intangible Heritage(s), Design, social and cultural critiques on the past, the present and the future, s. 292-300, 2019
Artikel i tidskrift

Norrbottens technologisches Megasystem (2019)

Sjöholm. J
Industriekultur, Vol. 86, nr. 1, s. 27-29
Artikel i tidskrift

Omvärdering av kulturarv (2019)

Gruvstaden Kiruna i förändring
Sjöholm. J
Tidsskrift for kulturforskning
Kapitel i bok, del av antologi

The town reassembled (2018)

authenticity and transformation in Kiruna, Sweden
Sjöholm. J
Ingår i: Authentic Reconstruction
Artikel i tidskrift

Authenticity and relocation of built heritage (2017)

the urban transformation of Kiruna, Sweden
Sjöholm. J
Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, Vol. 7, nr. 2, s. 110-128