Jennie Sjöholm
Jennie Sjöholm

Jennie Sjöholm

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Arkitektur
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jennie.sjoholm@ltu.se
0920-491849
E1004 Luleå


Jennie Sjöholm är bebyggelseantikvarie och disputerad i Arkitektur med inriktning på kulturmiljö och kulturarv. Forskar huvudsakligen om kulturarvsprocesser i den byggda miljön.

Styrelseuppdrag

Forskning

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

A Photograph is Not Always Enough (2020)

A Perspective on Kiruna's Disputed Cultural Heritage
Sjöholm. J
Ingår i: Kiruna Forever
Konferensbidrag

Demolition, dislocation and documentation in transforming mining towns (2020)

Sjöholm. J
Ingår i: Cultural heritage compensation, Approaches to transformation of sites with cultural values and architectural qualities, s. 175-196, Chalmers University of Technology, 2020
Kapitel i bok, del av antologi

Ett fotografi räcker inte alltid (2020)

Synen på Kirunas omstridda kulturarv
Sjöholm. J
Ingår i: Kiruna Forever
Artikel i tidskrift

Undermarken måste inkluderas (2020)

Sjöholm. J, Nilsson. K, Markstedt. A, Ericsson. L, Norrman. J, Volchko. Y
Stadsbyggnad, nr. 3, s. 29-34
Artikel i tidskrift

Urban conservation and urban morphology in Kiruna, Sweden (2020)

Sjöholm. J, Hidman. E
Urban morphology