Jerry Lindblom
Jerry Lindblom

Jerry Lindblom

Role

Vid EISLAB, systemteknik, Luleå tekniska universitet handleder jag många ex-jobb för blivande högskole- och civilingenjörer, inriktning data och elektronik.

Vår inriktning är inbyggda system och i många fall implementeras även Internet i systemet. Vi skapar förutsättningar för små, strömsnåla och intelligenta produkter som kan nås från en webbläsare oavsett om den finns i en nätverksuppkopplad dator eller mobiltelefon.

Vi arbetar tillsammans med företag inom regionen och får på så sätt "skarpa" projekt som i väldigt många fall leder till en produkt.

Ex-jobben bedrivs vanligtvis vid universitetet. Möten med produktägaren sker i regel en gång per vecka eller beroende på ex-jobbets arbetsläge.

Vi arbetar med i huvudsak två olika plattformar:

* M16 mikrokontroller, RTXC-skalbart realtidsoperativsystem, Interniche- eller LWIP/LWBT- TCP/IP-stackar. Programutveckling sker i ANSI-C och IAR:s utvecklingsmiljö.
* PIC16F eller PIC18F mikrokontrollrar, främst iosoft:s eller delar av dess TCP/IP-stack. Programutveckling sker i ANSI-C och MPLAB:s utvecklingsmiljö.
.

Background

Lives in Vidsel (about 110 km from Luleå) with his family.