Jeroen van Eldert
Jeroen van Eldert

Jeroen van Eldert

Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Jeroen van Eldert forskar inom området Borrning och Sprängning. Fokus ligger i bestämma omfattning av sprängskador och möjligheterna att förutse detta. Dessutom arbetar han i stor utsträckning med användning av borrparameter tolkning (MWD). Syftet med detta del av hans forskning är att tillämpa MWD för att karakterisera bergmassan och korrelera med bergsförstärkning behöv.