Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Jeroen van Eldert forskar inom området Borrning och Sprängning. Fokus ligger i bestämma omfattning av sprängskador och möjligheterna att förutse detta. Dessutom arbetar han i stor utsträckning med användning av borrparameter tolkning (MWD). Syftet med detta del av hans forskning är att tillämpa MWD för att karakterisera bergmassan och korrelera med bergsförstärkning behöv.