Jeroen van Eldert
Jeroen van Eldert

Jeroen van Eldert

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jeroen.van.eldert@ltu.se
0920-491499
F1008 Luleå

Jeroen van Eldert forskar inom området Borrning och Sprängning. Fokus ligger i bestämma omfattning av sprängskador och möjligheterna att förutse detta. Dessutom arbetar han i stor utsträckning med användning av borrparameter tolkning (MWD). Syftet med detta del av hans forskning är att tillämpa MWD för att karakterisera bergmassan och korrelera med bergsförstärkning behöv.