Hoppa till innehållet
Jesper Stage
Jesper Stage

Jesper Stage

Professor, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Nationalekonomi
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
jesper.stage@ltu.se
0920-493445
A406 Luleå

Jag disputerade i nationalekonomi vid Umeå universitet 2003 där jag också blev docent 2005. Jag blev lektor vid Göteborgs universitet 2007 och professor vid Mittuniversitetet 2010. Sedan 2014 är jag professor och ämnesföreträdare i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Undervisning

Forskning

Jag har forskat om frågor kring miljö- och naturresurshushållning i utvecklingsländer, främst i Afrika, sedan min doktorandtid. Jag har publicerat över 40 artiklar inom detta fält och har fått stöd från bl.a. Vetenskapsrådet, Sida, Världsbanken, och Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse för denna forskning. Jag har medverkat i kapacitetsuppbyggnadsprojekt för Sidas, Världsbankens och kanadiska IDRC:s räkning. Jag ingår i det internationella Environment for Development-nätverket, ett nätverk för forskare som arbetar med miljö- och naturresursekonomi i utvecklingsländer, och sitter med i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för globala miljöförändringar.

Jag har forskat om ekonomiska aspekter på vattenmiljöfrågor, främst miljöfrågor knutna till vattenkraft, och miljöfrågor knutna till energiförsörjning i övrigt, sedan 2010. Jag har publicerat en bok och ett tiotal artiklar inom detta område och har fått stöd främst från Energiforsk (tidigare Elforsk) och Naturvårdsverket men även från bl.a. Formas, Havs- och Vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Vattenkraftens miljöfond för denna forskning. Jag sitter med i Internationella havsforskningsrådets (ICES) arbetsgrupper för Nordsjön och Östersjön och i Bottenvikens vattendelegation.

Min "futuristiskt" inriktade forskning, där jag varvar nationalekonomi och långsiktiga framtidsscenarion, är mycket mindre sett till forskningstid och finansiering men är nog den del av min forskning som får mest medial uppmärksamhet. Jag leder just nu ett Formasprojekt där vi undersöker allmänhetens attityder till användning av bioteknik i naturvård, och jag var med i den vetenskapliga referensgruppen för ett Formasprojekt om visualisering av framtida klimatscenarion. Jag håller också regelbundet föredrag om nationalekonomi och science fiction på science fiction-kongresser.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Switching costs in the Swedish retail market for electricity (2023)

Hellquist. O, Stage. J
Economics Bulletin
Artikel i tidskrift

Ambio fit for the 2020s (2022)

Andersson. E, Boonstra. W, de la Torre Castro. M, Hughes. A, Ilstedt. U, Jernelöv. A, et al.
Ambio, Vol. 51, nr. 5, s. 1091-1093