Hoppa till innehållet
Jiechen Wu
Jiechen Wu

Jiechen Wu

Forskare
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jiechen.wu@ltu.se
T3016 Luleå

Jiechens huvudsakliga forskningsintresse fokuserar på hållbar dagvattenhantering, med särskild inriktning på källor till föroreningar påverkade av människan och transport av föroreningar i stadens vattensystem.

Jiechen erhöll sin doktorsexamen i industriell ekologi från KTH Kungliga Tekniska Högskolan år 2016. Under sin doktorandstudie undersökte han framtida kväve- och fosforflöden från urbana källor till recipienter vid olika scenarier (t.ex. klimatförändringar, förändrad markanvändning, förändring av föroreningskällor), genom att utveckla en SFA (Substance Flow Analysis) baserad modell för urbana  avrinningsområden. Denna forskning har fortsatt med analys och hantering av fosforflöden i industriell, urban och regional skala, både från miljöskydds- och resursbevarande aspekter, genom att använda modellering och systematiska tillvägagångssätt.

Jiechen har nyligen utvidgat sitt forskningsområde och är nu inblandad i forskningsprojekt relaterade till dagvattenkvalitet, med särskild fokus på urbana källor till föroreningar och deras utsläpp genom tvättprocesser.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Integrated wheat-maize straw and tillage management strategies influence economic profit and carbon footprint in the Guanzhong Plain of China (2021)

Li. S, Hu. M, Shi. J, Tian. X, Wu. J
Science of the Total Environment, Vol. 767
Artikel i tidskrift

Uncertainty inherent to a conceptual model StormTac Web simulating urban runoff quantity, quality and control (2021)

Wu. J, Larm. T, Wahlsten. A, Marsalek. J, Viklander. M
Urban Water Journal, Vol. 18, nr. 5, s. 300-309
Artikel i tidskrift

Phosphorus flow analysis in the maize based food-feed-energy systems in China (2020)

Wang. Z, Hartmann. T, Wang. X, Cui. Z, Hou. Y, Meng. F, et al.
Environmental Research, Vol. 184
Artikel i tidskrift

Seasonality in river export of nitrogen (2019)

A modelling approach for the Yangtze River
Chen. X, Strokal. M, Kroeze. C, Ma. L, Shen. Z, Wu. J, et al.
Science of the Total Environment, Vol. 671, s. 1282-1283