Hoppa till innehållet
Jiri Marsalek
Jiri Marsalek

Jiri Marsalek

Adjungerad professor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Jiri Marsalek är adjungerad professor i VA-teknik och engagerad i handledningen av doktorander och utveckling av framtida forskningsprojekt. Han har en omfattande och mångårig erfarenhet av forskning inom miljöteknik och relaterade forskningsområden. Jiri har verkat som projektledare och deltagit i ett stort antal tvärvetenskapliga forskningsprojekt med fokus på urban hydraulik (t.ex. avrinning från gator och broar, avloppsnät, flödesmätning), urban hydrologi (designregn i ett föränderligt klimat och klimatanpassningar, urban hydrologi på snö/snösmältning) samt dagvattenkvalitet och bräddning (med avseende på förekomst av fasta ämnen, kemikalier, fekala mikroorganismer och temperatur). Vidare har han publicerat rapporter som belyser recipientpåverkan av dagvattenutsläpp och bräddning i duplikata system (toxicitet och överskridande av miljögränsvärden), förebyggande åtgärder för att begränsa miljöpåverkan  genom planering och anpassning av befintliga system (exempelvis med hjälp av miljöpolicies, hållbara dagvattenanläggningar, reningsprocesser och utformning av anläggningar eller andra åtgärder för hållbar dagvattenhantering – inkluderande svackdiken) och utvärdering av befintliga anläggningar med syfte att begränsa påverkan av föroreningar i dagvatten (t.ex. Terraview-Willowfield Stormwater Management Facility i Toronto).

 

Under sin yrkeskarriär har Jiri Marsalek huvudsakligen arbetat som forskningsledare vid Environment Canada, Burlington, ON, Kanada. Han innehar bland andra utmärkelser en hedersdoktorstitel från Luleå tekniska universitet (2006) för sina ”insatser till framsteg i vetenskap och teknik inom området urban vattenhantering” samt IWA honorary lifetime membership (2010) för sina ”framstående insatser till IWA och hela vattensektorn”.

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

A Data-Driven Approach to Stormwater Quality Analysis in Two Urban Catchments (2022)

Larm. T, Wahlsten. A, Marsalek. J, Viklander. M
Sustainability, Vol. 14, nr. 5
Artikel i tidskrift

Exploiting urban roadside snowbanks as passive samplers of organic micropollutants and metals generated by traffic (2022)

Müller. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Environmental Pollution, Vol. 308
Artikel i tidskrift

Comparison of three explorative methods for identifying building surface materials contributing pollutants to stormwater (2021)

Müller. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Journal of Environmental Management, Vol. 299
Konferensbidrag

Comparison of three methods for identification of building surface materials as sources of stormwater pollution (2021)

Müller. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Paper presented at : 15th International Conference on Urban Drainage, Melbourne, 25-28 October 2021
Artikel i tidskrift

Estimating Pollution Loads in Snow Removed from a Port Facility (2021)

Snow Pile Sampling Strategies
Vijayan. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Water, Air and Soil Pollution, Vol. 232, nr. 2