Joar Draxler
Joar Draxler

Joar Draxler

Forskningsassistent
Luleå tekniska universitet
Materialmekanik
Material- och solidmekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
joar.draxler@ltu.se
E849 Luleå

Jag jobbar med utveckling och implementering av beräkningsmodeller för värmesprickor i nickelbaserade superlegeringar. Detta sker i samarbete med GKN Aerospace i Trollhättan. Projektet är finansierat av NFFP-programmet.