Skip to content
Dummy image
Dummy image

Joachim Enkvist

Researcher
Luleå University of Technology
Law
Social Sciences
Department of Social Sciences, Technology and Arts

Publications

Article in journal

Platform Privacy (2016)

The Missing Piece of Data Protection Legislation
Westerlund. M, Enkvist. J
JIPITEC, Vol. 7, nr. 1, s. 1-17
Chapter in book

Samtyckets betydelse i den digitala miljön (2016)

Enkvist. J
Part of: Festskrift
Article in journal

Renommésnyltning i den finska marknadsdomstolens rättspraxis (2014)

Enkvist. J
NIR, nr. 2, s. 91-109
Chapter in book

Immaterialrättsliga utmaningar i samband med 3D-printning (2013)

Enkvist. J, Andersson. M
Part of: BITA'13
Article in journal

Personuppgiftsskydd – med särskild betoning på profilering (2013)

Enkvist. J, Westerlund. M
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland, nr. 2, s. 85-113