Hoppa till innehållet
Joakim Leonardson
Joakim Leonardson

Joakim Leonardson

Pedagogik
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Kort om mig

 

Bakgrund

Jag har en gymnasielärarexamen på masternivå inom området utbildning och är legitimerad lärare i företagsekonomi, humanistisk och samhälsvetenskaplig specialicering och riksrekryterande gymnasial spetsutbildning, ledarskap och organisation samt idrott och hälsa. Jag har även genomgått den statliga befattningsutbildningen inom rektorsprogrammet och har sammantaget en praktisk erfarenhet av arbete som både gymnasielärare, rektor och delägare av friskoleverksamhet.

Forskningsområde

Mitt forskningsämne är pedagogik och forskningområdet som ska mynna ut i en avhandling innefattar komponenter av lärares professionsutveckling, entreprenöriellt förhållningssätt, deltagande forskning samt en del av problemlösning inom matematik.

Intresseområden

De forskningsområden som speciellt intresserar mig är pedagogik, didaktik, lärande i olika former och generella förmågor som viktiga komponenter vid läranden på olika sätt. Det entreprenöriella lärandet är något som jag både har arbetat med och skrivit om. Ett angreppssätt till att bedriva forskning, och som speciellt intresserar mig, är den deltagande forskningen med en innehållslig ambition att få utvecklingsarbeten inom olika utbildningskontexter att bli bestående.

 

Bokpublikationer


Entreprenöriellt lärande i matematik – Vad, hur, varför?

Entreprenöriellt lärande i matematik. - Vad, hur, varför.jpg

Boken Entreprenöriellt lärande i matematik – Vad, hur, varför? är ett resultat av ett två-årigt forskningsprojekt (ELMA-projektet) som finansierades genom Familjen Kamprads stiftelse. I ELMA-projektet deltog både forskare och lärare och i boken är jag medförfattare tillsammans med andra medförfattare och lärare. Boken finns på förlaget Natur & kultur och går att beställa HÄR

Uppdrag


Vetenskapens hus

Publikationer

Konferensbidrag

Developing teachers for the 21st century by focusing on professional competences (2017)

Bergmark. U, Ekberg. N, Leonardson. J, Westerberg. M, Westman. S
Paper presented at : 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA 2017), Copenhagen, 23-25 March 2017
Konferensbidrag

Studying Entrepreneurial Learning in a Primary School Setting in Sweden (2015)

Tidåsen. C, Westerberg. M, Palmér. H, Leonardson. J, Karlsson. L, Lindh. I, et al.
Paper presented at : 3E Conference - ECSB Entrepreneurship Education Conference : 23/04/2015 - 24/04/2015
Konferensbidrag

Tracing Entrepreneurial Competences in the Education System (2014)

a Study Proposal
Leonardson. J
Paper presented at : 3E Conference - ECSB Entrepreneurship Education Conference : 10/04/2014 - 11/04/2014