Dummy image
Dummy image

Joakim Wincent

Professor, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Industriell Ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
joakim.wincent@ltu.se
0920-492161
A3217a Luleå

Professor i Entreprenörskap och Innovation

http://www.ltu.se/research/subjects/Entrepreneurship-and-Innovation

 

Bakgrund

Ekonomie doktor med inriktning mot företagsekonomi. Professor i entreprenörskap och innovation. Teknisk bakgrund från el-, verkstads- och processindustrin.

Forskning

Professor Joakim Wincents nuvarande forskningsområden fokuserar i stort på  entreprenörer och innovationsarbete i organisationer. Exampelvis forskar Joakim om passion, stress, utmattning och hur enskilda entreprenörer kan förbättra sina förutsättningar till framgång med sina affärsmodeller. Joakim är också intresserad av att identifiera faktorer som framtvingar och stödjer organisationer att uppvisa mer entreprenörskap och vad som krävs av innovationsledande företag.  På en metodmässig nivå har han ett intresse av att  identifiera innovativa mätverktyg för att studera innovation, och för att kunna uppskatta mängd och värde av affärsmöjligheter eller s.k. ”entrepreneurial opportunities” i olika branscher och sektorer. Joakim bedriver också forskning om företagskluster/nätverk, innovationssystem och effektstudier av entreprenörskap på regional och nationell nivå. Han leder för närvarande och är deltagare i ett flertal multidisciplinära forskningsprojekt. Joakim Wincents forskning är publicerad i ledande akademiska tidskrifter såsom Academy of Management Review, Journal of Business Venturing, Strategic Management Journal, Strategic Organization, Journal of Management Studies, Entrepreneurship Theory and Practice, och Organizational Research Methods.

Utbildning/Samverkan

Undervisar på universitetets grundutbildning och ansvarar för doktorandkurser på avancerad nivå. Handleder doktorander och examensarbeten. Hans undervisningsintressen inkluderar teoretiska perspektiv på management, vetenskapliga metod, avancerad statistik, affärsutveckling och strategiskt entreprenörskap.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Addressing dual embeddedness (2018)

The roles of absorptive capacity and appropriabilitymechanisms in subsidiary performance
Cenamor. J, Parida. V, Oghazi. P, Pesämaa. O, Wincent. J
Industrial Marketing Management, ISSN: 0019-8501
Artikel i tidskrift

Bank lending and financial discrimination from the formal economy (2018)

How women entrepreneurs get forced into involuntary bootstrapping
Malmström. M, Wincent. J
Journal of Business Venturing Insights, ISSN: 2352-6734, Vol. 10
Artikel i tidskrift

Can prosocial motivation harm entrepreneurs' subjective well-being? (2018)

Kibler. E, Wincent. J, Kautonen. T, Cacciotti. G, Obschonka. M
Journal of Business Venturing, ISSN: 0883-9026
Artikel i tidskrift

CEO burnout, managerial discretion, and firm performance (2018)

The role of CEO locus of control, structural power, and organizational factors
Sirén. C, Patel. P, Örtqvist. D, Wincent. J
Long range planning, ISSN: 0024-6301, Vol. 51, nr. 6, s. 953-971
Artikel i tidskrift

Critical success factors in early new product development (2018)

a review and a conceptual model
Florén. H, Frishammar. J, Parida. V, Wincent. J
The International Entrepreneurship and Management Journal, ISSN: 1554-7191, Vol. 14, nr. 2, s. 411-427
Konferensbidrag

Does birds of a feather flock together? (2018)

A relational gender theory approach in entrepreneurial finance
Voitkane. A, Johansson. J, Malmström. M, Wincent. J
Ingår i: 21st Uddevalla Symposium, 2018, 2018
Artikel i tidskrift

Effectuation or causation (2018)

An fsQCA analysis of entrepreneurial passion, risk perception, and self-efficacy
Stroe. S, Parida. V, Wincent. J
Journal of Business Research, ISSN: 0148-2963, Vol. 89, s. 265-272
Artikel i tidskrift

Entrepreneurship and well-being (2018)

The role of psychological autonomy, competence, and relatedness
Shir. N, Nikolaev. B, Wincent. J
Journal of Business Venturing, ISSN: 0883-9026
Artikel i tidskrift

Exploring the microfoundations of servitization (2018)

How individual actions overcome organizational resistance
Lenka. S, Parida. V, Rönnberg Sjödin. D, Wincent. J
Journal of Business Research, ISSN: 0148-2963, s. 328-336
Kapitel i bok, del av antologi

How vague entrepreneurial identities of Swedish women entrepreneurs are performed by government financiers (2018)

Voitkane. A, Johansson. J, Malmström. M, Wincent. J
Ingår i: Women entrepreneurs and the myth of 'underperformance'