Johnny Ejemalm
Johnny Ejemalm

Johnny Ejemalm

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Atmosfärsvetenskap
Rymdteknik
Institutionen för system- och rymdteknik
Johnny.Ejemalm@ltu.se
0980-67533
1086 Kiruna

Jag är utbildningsledare för civilingenjörsprogrammet i rymdteknik

Jag är även utbildningsledare för masterprogrammet i Rymdfarkostdesign

 

Jag är examinator och lärare i dessa kurser:

R7004R Rymdfarkosters fysiska omgivning 7,5 Hp

R7015R Dynamik för rymdfärder: Bandynamik, 7,5 Hp

R7016R Dynamik för rymdfärder: Attityddynamik 7,5 Hp

F7002R Numeriska metoder, 7,5 Hp

F7007R Kosmologi, 7,5 Hp

 

Jag är koordinator för examensarbeten:

P7003R Examensarbete - rymdteknik, 30 Hp

P7004R Examensarbete Rymdteknik Master, 30 Hp

P7007R Examensarbete för inriktningen Rymdens och atmosfärens fysik, 30 Hp

P7008R Examensarbete för inriktningen Rymdfarkoster och instrumentering, 30 Hp

Publikationer

Konferensbidrag

Masters Programs in Space Science and Engineering in Northern Sweden (2017)

Barabash. V, Ejemalm. J, Kuhn. T, Milz. M, Molin. S, Johansson. J, et al.
Paper presented at : 68th International Astronautical Congress, Adelaide, Australia, 25 – 29 September 2017