Hoppa till innehållet
Joel Lönnqvist
Joel Lönnqvist

Joel Lönnqvist

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Joels forskningsintresse är huvudsakligen grön infrastruktur och gröna taks roll för tillhandahållandet av ekosystemstjänser så som dagvattenhantering och biologisk mångfald i bebyggda områden.

Primärt fokus i forskningen ligger på hur olika växtsammansättningar påverkar gröna taks förmåga att behålla och fördröja dagvattenvolymer vid olika regnintensiteter och årstider. Forskningen syftar också till att förbättra förståelsen för hur växtsamhällen på gröna tak utvecklas över tid, speciellt i utmanande klimat, och till vilken grad oavsiktlig växtlighet (ogräs) kan bidra med diverse ekosystemtjänster.

Han studerar även samband mellan artdiversitet och biomassa på nordiska gröna tak samt vikten av olika abiotiska variabler samt väder-parameterar för växters utbredning och överlevnad över tid.

Joel har bakgrund som biolog med en masterutbildning i biologi med inriktning limnologi. Hans masterarbete utfördes på Sveriges lantbruksuniveristet (LTU) och handlade om hur avrinningsområdens storlek och egenskaper påverkar spridning och sammansättning av vattenväxter i dammar tillverkade av bäver (Castor fiber).

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Plant water use related to leaf traits and CSR strategies of 10 common European green roof species (2023)

Lönnqvist. J, Farrell. C, Schrieke. D, Viklander. M, Blecken. G
Science of the Total Environment, Vol. 890
Artikel, forskningsöversikt

Socio-Ecological Dimensions of Spontaneous Plants on Green Roofs (2021)

Schrieke. D, Lönnqvist. J, Blecken. G, Williams. N, Farrell. C
Ingår i: Frontiers in Sustainable Cities
Artikel i tidskrift

Temperatures and precipitation affect vegetation dynamics on Scandinavian extensive green roofs (2021)

Lönnqvist. J, Hanslin. H, Gisvold Johannessen. B, Muthanna. T, Viklander. M, Blecken. G
International journal of biometeorology, Vol. 65, nr. 6, s. 837-849
Artikel i tidskrift

The thermal performance of a green roof on a highly insulated building in a sub-arctic climate (2021)

Schade. J, Lidelöw. S, Lönnqvist. J
Energy and Buildings, Vol. 241