Hoppa till innehållet
Joel Lönnqvist
Joel Lönnqvist

Joel Lönnqvist

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
joel.lonnqvist@ltu.se
0920-493624
R222 Luleå

Joels forskningsintresse är huvudsakligen grön infrastruktur och gröna taks roll för tillhandahållandet av ekosystemstjänser så som dagvattenhantering och biologisk mångfald i bebyggda områden.

Primärt fokus i forskningen ligger på hur olika växtsammansättningar påverkar gröna taks förmåga att behålla och fördröja dagvattenvolymer vid olika regnintensiteter och årstider. Forskningen syftar också till att förbättra förståelsen för hur växtsamhällen på gröna tak utvecklas över tid, speciellt i utmanande klimat, och till vilken grad oavsiktlig växtlighet (ogräs) kan bidra med diverse ekosystemtjänster.

Han studerar även samband mellan artdiversitet och biomassa på nordiska gröna tak samt vikten av olika abiotiska variabler samt väder-parameterar för växters utbredning och överlevnad över tid.

Joel har bakgrund som biolog med en masterutbildning i biologi med inriktning limnologi. Hans masterarbete utfördes på Sveriges lantbruksuniveristet (LTU) och handlade om hur avrinningsområdens storlek och egenskaper påverkar spridning och sammansättning av vattenväxter i dammar tillverkade av bäver (Castor fiber).

Forskningsprojekt

Publikationer

Konferensbidrag

Impacts of monoculture and mixed vegetation on green roof hydrological function (2019)

Lönnqvist. J, Hjelm. J, Blecken. G, Viklander. M
Ingår i: Urban Water, Novatech 2019, Graie, 2019
Konferensbidrag

Evaluating the plant cover of northern Sweden's green roofs (2017)

Lönnqvist. J, Viklander. M, Blecken. G
Ingår i: Proceedings of EtW2017, 2017
Konferensbidrag

Plant cover and species compositions on subarctic green roofs (2017)

Lönnqvist. J, Blecken. G, Viklander. M
Ingår i: 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage in Prague, Czech Republic 10-15 September 2017, 2017