Hoppa till innehållet
Johan Johansson
Johan Johansson

Johan Johansson

Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Luleå

Forskar om överföring av kunskapsrelaterade resurser i innovationssystem. Undervisar främst på C- och D-nivå i företagsekonomi

Bakgrund

Ekonomie doktor i entreprenörskap, teknologie licentiat i industriell organisation, ekonomie magister med inriktning internationell marknadsföring. Arméofficer med examen från infanteriet och kavalleriets officershögskola, Krigshögskolans allmänna kurs (202. QRZN), Krigshögskolan högre kurs. Har en bred erfarenhet från praktiskt ledarskap, verksamhetsledning och förändringsarbete samt från att leda kompetensutveckling av individer och enheter.

Forskning
 

Forskar inom ämnet entreprenörskap med primärt fokus på hur kunskapsrelaterade resurser skapas och sprids innovationssystem.

Avhandlingsprojektets första del fokuserade på hur små och medelstora verkstadsföretag tillsammans försökte skapa och använda sig av kunskapsrelaterade resurser i sin jakt på konkurrensfördelar. 63 intervjuer genomfördes under tre års tid och avrapporterades i en licentiatuppsats. Avhandlingsprojektets andra del, fokuserade på hur ett innovationssystem bestående av mindre IT-företag och stora företag i processindustrin samt forskningscenter tillsammans kombinerar kunskap från olika resursbaser för därigenom skapa nya produkter och tjänsters som sedan skall öka processindustrins konkurrenskraft samtidigt som IT företagen skall kommersialisera dessa produkter på världsmarknaden.

Utbildning/Samverkan

Undervisar i Strategic Human Resource Management (kursansvarig) och Strategiskt förändringsarbete på C-nivå för civilekonomer och i Implementering av strategiska beslut på D-nivå för civilingenjörer. Deltar även i samverkansprojekt och bedriver uppdragsutbildning.