Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

John Fabricius

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Tillämpad matematik
Matematiska vetenskaper
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
john.fabricius@ltu.se
0920-492594
E892 Luleå

Lektioner M0031M (TCTDA) LP3 2010

Två problemseminarier, vardera innehållande 5 st problem, kommer att hållas under kursen. Det framgår av lektionsplaneringen vilka problem som ingår. Korrekta lösningar till seminarieproblemen ger 1+1 bonuspoäng vid ordinarie tentamen. Examination sker muntligt vid tavlan.

 Matlab laborationer: I kursen ingår tre handledningstillfällen. Inlämning sker skriftligt/elektroniskt före 2010-03-12. Rapporter inlämnade efter detta datum beaktas ej. 

Relaterade dokument

Lektioner M0030M (TCMAA) LP2 2009

Korrekta lösningar av varje inlämningsuppgift ger 1 bonuspoäng vid den ordinarie tentan. Sista datum för inlämning av uppgift 2 är 2010-01-08.

Relaterade dokument

Publikationer

Artikel i tidskrift

Error estimates for pressure-driven Hele-Shaw flow (2022)

Fabricius. J, Manjate. S, Wall. P
Quarterly of Applied Mathematics, Vol. 80, nr. 3, s. 575-595
Artikel i tidskrift

On pressure-driven Hele–Shaw flow of power-law fluids (2022)

Fabricius. J, Manjate. S, Wall. P
Applicable Analysis, Vol. 101, nr. 14, s. 5107-5137
Artikel i tidskrift

Application of topological optimisation methodology to infinitely wide slider bearings operating under compressible flow (2020)

Kalliorinne. K, Ràfols. F, Fabricius. J, Almqvist. A
Proceedings of the Institution of mechanical engineers. Part J, journal of engineering tribology, Vol. 234, nr. 7, s. 1035-1050
Artikel i tidskrift

Pressure-driven flow in thin domains (2020)

Fabricius. J, Miroshnikova. E, Tsandzana. A, Wall. P
Asymptotic Analysis, Vol. 116, nr. 1, s. 1-26
Artikel i tidskrift

Stokes flow with kinematic and dynamic boundary conditions (2019)

Fabricius. J
Quarterly of Applied Mathematics, Vol. 77, nr. 3, s. 525-544