Dummy image
Dummy image

John Fabricius

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Matematik
Matematiska vetenskaper
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
john.fabricius@ltu.se
0920-492594
E892 Luleå

Lektioner M0031M (TCTDA) LP3 2010

Två problemseminarier, vardera innehållande 5 st problem, kommer att hållas under kursen. Det framgår av lektionsplaneringen vilka problem som ingår. Korrekta lösningar till seminarieproblemen ger 1+1 bonuspoäng vid ordinarie tentamen. Examination sker muntligt vid tavlan.

 Matlab laborationer: I kursen ingår tre handledningstillfällen. Inlämning sker skriftligt/elektroniskt före 2010-03-12. Rapporter inlämnade efter detta datum beaktas ej. 

Relaterade dokument

Lektioner M0030M (TCMAA) LP2 2009

Korrekta lösningar av varje inlämningsuppgift ger 1 bonuspoäng vid den ordinarie tentan. Sista datum för inlämning av uppgift 2 är 2010-01-08.

Relaterade dokument

Publikationer

Artikel i tidskrift

A Comparison of the Roughness Regimes in Hydrodynamic Lubrication (2017)

Fabricius. J, Tsandzana. A, Pérez-Ràfols. F, Wall. P
Journal of tribology, ISSN: 0742-4787, Vol. 139, nr. 5
Artikel i tidskrift

Flow in thin domains with a microstructure (2017)

Lubrication and thin porous media
Almqvist. A, Fabricius. J, Lundström. S, Wall. P
AIP Conference Proceedings, ISSN: 0094-243X, Vol. 1798
Artikel i tidskrift

Homogenization of the Stokes equation with mixed boundary condition in a porous medium (2017)

Fabricius. J, Miroshnikova. E, Wall. P
Cogent Mathamatics, Vol. 4, nr. 1
Artikel i tidskrift

Darcy's law for flow in a periodic thin porous medium confined between two parallel plates (2016)

Fabricius. J, Hellström. G, Lundström. S, Miroshnikova. E, Wall. P
Transport in Porous Media, ISSN: 0169-3913, Vol. 115, nr. 3, s. 473-493
Artikel i tidskrift

Homogenization of a compressible cavitation model (2015)

Fabricius. J, Tsandzana. A, Wall. P
European journal of applied mathematics (Print), ISSN: 0956-7925, Vol. 26, nr. 3, s. 383-399