Johnny Lundberg
Johnny Lundberg

Johnny Lundberg

Chef ITS-utveckling
Luleå tekniska universitet
IT Ledning och Styrning
Verksamhetsstöd
johnny.lundberg@ltu.se
0920-492350
E1111B Luleå

Gruppchef Utveckling vid IT Service

Jag arbetar som chef för delområdet utveckling vid IT-Service. Delområdet ansvarar för att utveckla system och tjänster samt arbete med ITS interna och externa avtal. Delområdet utveckling ansvarar även för samordning av utvecklingsprojekt inom ITS. Universitetet har ett antal system som används i undervisning, forskning och administration. Inom delområdet utveckling säkras att systemen intregreras i universitetets IT-miljö samt underhålls och vidareutvecklas.

Jag nås enklast via 0920-492350 eller via johnny.lundberg(at)ltu.se