Johan Lindwall
Johan Lindwall

Johan Lindwall

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Materialmekanik
Material- och solidmekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
johan.lindwall@ltu.se
0920-493580
E873 Luleå

Min forskning

Min forskningsutbildning fokuserer på simulering av tillverkningsprocessen med metallskrivare. Materialet som används har förmågan att forma glasmetall, vilket är ett metallisk material med en amorf struktur. 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Thermal simulation and phase modeling of bulk metallic glass in the powder bed fusion process (2019)

Lindwall. J, Pacheco. V, Sahlberg. M, Lundbäck. A, Lindgren. L
Additive Manufacturing, Vol. 27, s. 345-352
Artikel i tidskrift

Efficiency and Accuracy in Thermal Simulation of Powder Bed Fusion of Bulk Metallic Glass (2018)

Lindwall. J, Malmelöv. A, Lundbäck. A, Lindgren. L
JOM, Vol. 70, nr. 8, s. 1598-1603
Konferensbidrag

Modelling of Bulk Metallic Glass Formation in Powder Bed Fusion (2018)

Lindwall. J
Paper presented at : World Congress in Computational Mechanics
Konferensbidrag

Thermal FE-simulation of PBF using adaptive meshing and time stepping (2017)

Lindwall. J, Lundbäck. A, Lindgren. L
Ingår i: Simulation for Additive Manufacturing 2017, Sinam 2017, s. 62-63, Technische Universität München (TUM), ECCOMAS,, 2017