Hoppa till innehållet
Niklas Johansson
Niklas Johansson

Niklas Johansson

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
niklas.1.johansson@ltu.se
0920-492947
Luleå

Bakgrund

Min akademiska bakgrund är inom socialantropologi och utomhuspedagogik. Jag innehar en masterexamen i båda ämnena från Linköpings universitet.

Forskning

Mitt forskningsintresse kretsar kring människans blivande i relation till hennes sociala och kulturella miljö. I mitt avhandlingsarbete forskar jag om livslångt lärande med utgångspunkt från livsberättelsemetoder.