Jonas Forsberg
Jonas Forsberg

Jonas Forsberg

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Energiteknik
Energivetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
jonas.forsberg@ltu.se
0920-493590
E153a Luleå

Publikationer

Konferensbidrag

Supporting Cities’ Emission Mitigation Strategies (2017)

Modelling Urban Transports in a TIMES Energy System Modelling Framework
Forsberg. J, Krook-Riekkola. A
Ingår i: Urban Transport XXIII, s. 15-25, WIT Press, 2017