Hoppa till innehållet
Jonathan Mattsson
Jonathan Mattsson

Jonathan Mattsson

Luleå

Forskningsområde

Jonathan Mattssons forskningsintressen berör hur förändringar i inkommande hushållsspillvatten kan påverka avloppsledningars funktion. Inom forskningsklustret Dag&Nät har Mattsson bland annat undersökt påverkan på avloppsledningar på grund av stigande nivåer av fett, införandet av matavfallskvarnar samt installationen av apparatur med låg vattenförbrukning. Han har också varit involverad i projekt som undersökt hur avloppsstopp övervakas samt hur nivåer av tillskottsvatten i avloppsnät kan kvantifieras. I hans nyligen publicerade avhandling diskuterar Mattsson hur de studerade förändringarna av inkommande spillvatten kan öppna upp för olika utformningar av avloppsnätet och på så vis anpassas till mer övergripande samhälleliga ändamål såsom resursåtervinning eller ett minskat behov av central rening.