Jonas Näsström
Jonas Näsström

Jonas Näsström

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Produktionsutveckling
Produkt- och produktionsutveckling
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
jonas.nasstrom@ltu.se
0920-491518
E201b Luleå

Civilingenjörsexamen i Teknisk design 2014.

Doktorand sedan 2014.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Laser enhancement of wire arc additive manufacturing (2019)

Näsström. J, Brueckner. F, Kaplan. A
Journal of laser applications, Vol. 31, nr. 2
Artikel i tidskrift

Measuring the effects of a laser beam on melt pool fluctuation in arc additive manufacturing (2019)

Näsström. J, Brueckner. F, Kaplan. A
Rapid prototyping journal, Vol. 25, nr. 3, s. 488-495
Artikel i tidskrift

Added value by hybrid additive manufacturing and advanced manufacturing approaches (2018)

Seidel. A, Straubel. A, Finaske. T, Maiwald. T, Polenz. S, Albert. M, et al.
LIA Today, Vol. 26, nr. 2, s. 6-8
Artikel i tidskrift

Added value by hybrid additive manufacturing and advanced manufacturing approaches (2018)

Seidel. A, Straubel. A, Finaske. T, Maiwald. T, Polenz. S, Albert. M, et al.
Journal of laser applications, Vol. 30, nr. 3