Hoppa till innehållet
Jonny Nilimaa
Jonny Nilimaa

Jonny Nilimaa

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Byggmaterial
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jonny.nilimaa@ltu.se
0920-491576
T2216 Luleå

Jonny Nilimaa arbetar som universitetslektor på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Forskningsfokus ligger på hållbara byggnader och infrastruktur, från utveckling av gröna material och metoder för nybyggnation till förlängning av gamla konstruktioners livslängd. Han undervisar och handleder även studenter och doktorander inom Samhällsbyggnadsområdet.

Jonny är utbildningsledare för två program på LTU: Samhällsbyggnad och Bygg & anläggning

Forskning

 • Hållbara konstruktioner
 • Betongegenskaper
 • Gröna betonger
 • Klimatsmarta byggmetoder
 • Digitaliserat byggande
 • Formtryck
 • Tillståndsbedömning och utvärdering av befintliga konstruktioner
 • Metoder för reparation, förstärkning och uppgradering
 • Brokonstruktioner
 • Förspända konstruktioner

Erfarenheter

 • Projektledning
 • Forskning
 • Undervisning
 • Handledning av studenter och doktorander
 • Utbildningsledare för två högskoleprogram
 • Betong
 • Betongkonstruktioner
 • Utveckling och implementering av förstärkningssystem
 • Tillståndsbedömning och utvärdering
 • Fältförsök
 • Laboratorieförsök

Publikationer

Konferensbidrag

Lateral form pressure induced by SCC (2022)

Nilimaa. J
Ingår i: 24th NCR Symposium Proceedings, Nordic Concrete Federation, 2022
Konferensbidrag

Uniaxial tensile test method for cylindrical concrete cores from existing structures (2022)

Nilimaa. J, Nilforoush. R, Elfgren. L
Ingår i: 24th NCR Symposium Proceedings, Nordic Concrete Federation, 2022
Konferensbidrag

Full Scale Test of a PC Bridge to Calibrate Assessment Methods (2021)

Bagge. N, Nilimaa. J, Sarmiento. S, Puurula. A, Gonzalez-Libreros. J, Sas. G, et al.
Ingår i: IABSE Congress Ghent 2021, Structural Engineering for Future Societal Needs, s. 965-973, International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), 2021
Artikel, forskningsöversikt

Lateral Formwork Pressure for Self-Compacting Concrete—A Review of Prediction Models and Monitoring Technologies (2021)

Gamil. Y, Nilimaa. J, Emborg. M, Cwirzen. A
Ingår i: Materials
Artikel i tidskrift

Concrete Construction (2020)

How to Explore Environmental and Economic Sustainability in Cold Climates
Chen. S, Lu. W, Olofsson. T, Dehghanimohammadabadi. M, Emborg. M, Nilimaa. J, et al.
Sustainability, Vol. 12, nr. 9