Hoppa till innehållet
Jonny Nilimaa
Jonny Nilimaa

Jonny Nilimaa

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Byggkonstruktion
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jonny.nilimaa@ltu.se
0920-491576
T2216 Luleå

Jonny Nilimaa arbetar som lärare och forskare på avdelningen för Byggkonstruktion och brand vid Luleå tekniska universitet. Han disputerade 2015 med avhandlingen Concrete Bridges – Improved Load Capacity. Forskningsfokus ligger på hållbara byggkonstruktioner, från utveckling av gröna material och metoder för nybyggnation till förlängning av gamla konstruktioners livslängd.

Jonny är utbildningsledare för Samhällsbyggnadsprogrammet och Bygg och anläggningsprogrammet och undervisar även i kursmoment inom civilingenjörsprogrammen i Väg- och vattenbyggnad, Arkitektur, Industriell ekonomi, samt Fastighetsmäklarprogrammet.

Forskning

 • Hållbara konstruktioner
 • Betongegenskaper
 • Gröna betonger
 • Klimatsmarta byggmetoder
 • Digitaliserat byggande
 • Formtryck
 • Tillståndsbedömning och utvärdering av befintliga konstruktioner
 • Metoder för reparation, förstärkning och uppgradering
 • Brokonstruktioner
 • Förspända konstruktioner

Erfarenheter

 • Projektledning
 • Forskning
 • Undervisning
 • Handledning av studenter och doktorander
 • Utbildningsledare för två högskoleprogram
 • Betong
 • Betongkonstruktioner
 • Utveckling och implementering av förstärkningssystem
 • Tillståndsbedömning och utvärdering
 • Fältförsök
 • Laboratorieförsök

Publikationer

Konferensbidrag

Full Scale Test of a PC Bridge to Calibrate Assessment Methods (2021)

Bagge. N, Nilimaa. J, Sarmiento. S, Puurula. A, Gonzalez-Libreros. J, Sas. G, et al.
Ingår i: IABSE Congress Ghent 2021, Structural Engineering for Future Societal Needs, s. 965-973, International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), 2021
Artikel, forskningsöversikt

Lateral Formwork Pressure for Self-Compacting Concrete—A Review of Prediction Models and Monitoring Technologies (2021)

Gamil. Y, Nilimaa. J, Emborg. M, Cwirzen. A
Ingår i: Materials
Artikel i tidskrift

Concrete Construction (2020)

How to Explore Environmental and Economic Sustainability in Cold Climates
Chen. S, Lu. W, Olofsson. T, Dehghanimohammadabadi. M, Emborg. M, Nilimaa. J, et al.
Sustainability, Vol. 12, nr. 9
Artikel i tidskrift

Field Destructive Testing of a Reinforced Concrete Bridge Deck Slab (2020)

Shu. J, Bagge. N, Nilimaa. J
Journal of Bridge Engineering, Vol. 25, nr. 9
Konferensbidrag

Fracture energy of concrete for bridge assessment (2020)

Nilforoush. R, Nilimaa. J, Bagge. N, Puurula. A, Ohlsson. U, Nilsson. M, et al.
Ingår i: 1st IABSE Online Symposium 2020, Synergy of Culture and Civil Engineering - History and Challenges, s. 692-699, International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), 2020