Hoppa till innehållet
Jonny Nilimaa
Jonny Nilimaa

Jonny Nilimaa

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Byggkonstruktion
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jonny.nilimaa@ltu.se
0920-491576
T2216 Luleå

Jonny Nilimaa arbetar som lärare och forskare på avdelningen för Byggkonstruktion och brand vid Luleå tekniska universitet. Han disputerade 2015 med avhandlingen Concrete Bridges – Improved Load Capacity. Forskningsfokus ligger på hållbara byggkonstruktioner, från utveckling av gröna material och metoder för nybyggnation till förlängning av gamla konstruktioners livslängd. Jonny är utbildningsledare för Samhällsbyggnadsprogrammet och Bygg och anläggningsprogrammet och undervisar även i kursmoment inom civilingenjörsprogrammen i Väg- och vattenbyggnad, Arkitektur, Industriell ekonomi, samt Fastighetsmäklarprogrammet.

Research Interests

  • Monitoring and Assessment of Existing Structures
  • Repair, Strengthening and Upgrading
  • Concrete Bridges
  • Prestressing and Posttensioning

Professional Expertise

  • Design of concrete structures
  • Design and implementation of strengthening systems
  • Project management
  • Monitoring and assessment
  • Field testing

Activities and Projects

Relaterade länkar

Publikationer

Artikel i tidskrift

Concrete Construction (2020)

How to Explore Environmental and Economic Sustainability in Cold Climates
Chen. S, Lu. W, Olofsson. T, Dehghanimohammadabadi. M, Emborg. M, Nilimaa. J, et al.
Sustainability, Vol. 12, nr. 9
Artikel i tidskrift

Field Destructive Testing of a Reinforced Concrete Bridge Deck Slab (2020)

Shu. J, Bagge. N, Nilimaa. J
Journal of Bridge Engineering, Vol. 25, nr. 9
Artikel i tidskrift

Validation of a numerical method for predicting shear deformation of reinforced concrete beams (2019)

Huang. Z, Tu. Y, Meng. S, Bagge. N, Nilimaa. J, Blanksvärd. T
Engineering structures, Vol. 197
Kapitel i bok, del av antologi

Assessment and Loading to Failure of Three Swedish RC Bridges (2018)

Nilimaa. J, Sabau. C, Bagge. N, Puurula. A, Sas. G, Blanksvärd. T, et al.
Ingår i: Evaluation of Concrete Bridge Behavior through Load Testing